Karta debetowa MasterCard Display

Wybierz kartę debetową nowej generacji – MasterCard Debit Display
 • karta płatnicza z wbudowanym wyświetlaczem
 • kontroluj swoje wydatki oraz dbaj o bezpieczeństwo transakcji
 • oprócz dodatkowych funkcji, może być używana tak jak każda inna karta płatnicza

Już teraz, jako pierwszy Bank w Polsce oferujemy Ci wyjątkową kartę, dzięki której będziesz miał swoje wydatki pod stałą kontrolą. Otwórz Konto i wybierz kartę z wyświetlaczem!


 


Oferujemy Ci przede wszystkim:

 • kartę płatniczą z wbudowanym wyświetlaczem,
 • możesz na niej sprawdzić dostępne środki na koncie, przeczytać wiadomość od Banku, lub wykorzystać jako token w Bankowości Internetowej Getin Banku ,
 • oprócz dodatkowych funkcji, może być używana tak jak każda inna karta płatnicza.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Korzystanie z dodatkowych funkcji karty zabezpieczone jest kodem PIN, dzięki temu Twoje dane są zawsze bezpieczne,
 • karty możesz używać także do generowania haseł jednorazowych, potwierdzających operacje w systemie Bankowości Internetowej Getin Banku,
 • dzięki wyświetlaczowi, możesz również otrzymywać wiadomości od Banku, informujące np. o najnowszych promocjach,
 • karta dostępna jest w pakiecie konta osobistego z usługą bankowości internetowej,
 • może być używana jak tradycyjna karta płatnicza we wszystkich punktach handlowo usługowych akceptujących karty MasterCard,
 • akceptowana jest we wszystkich bankomatach w kraju i na świecie oznaczonych logo MasterCard,
 • karta posiada technologię PayPass™, dzięki czemu masz możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych w punktach oznaczonych logo PayPass
 • można nią dokonywać płatności przez Internet

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do Oddziału Getin Banku z dowodem osobistym
 2. Aby otrzymać kartę wystarczy założyć dowolny rachunek w Getin Banku
 3. Formalności potrwają chwilę, a dzięki karcie możesz wygodnie i bezpiecznie korzystać ze środków na swoim koncie
 4. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują kartę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb
 5. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Poniżej znajdziesz kilka bardzo przydatnych informacji dotyczących używania karty MasterCard Display.

Jak używać karty?

Kod PIN
Do pełnego wykorzystania karty Display niezbędne są dwa kody PIN:

 • ƒƒjeden kod PIN będzie potrzebny do potwierdzania transakcji dokonywanych z użyciem karty w bankomatach oraz punktach usługowych. Nadasz go na Infolinii lub w Bankowości Internetowej Getin Bank.
 • drugi kod PIN będzie potrzebny do uruchamiania dodatkowych opcji na karcie Display opisanych poniżej. Kod ten podany jest na awersie dokumentu, do którego byłą dołączona karta

Włączanie
ƒƒAby włączyć kartę naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pn _ _ _ _” informujący o konieczności wprowadzenia kodu PIN. ƒƒWprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Jeśli został podany nieprawidłowy kod PIN, komunikat „Pn _ _ _ _” pojawi się ponownie. ƒƒ Jeśli został podany prawidłowy kod PIN, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SELECT”

Korzystanie z funkcji karty
Wyświetlenie komunikatu „SELECT” oznacza, że możesz skorzystać z dodatkowych funkcji jakie daje karta Display:

 • Informacja o dostępnych środkach – naciśnij przycisk (BAL). Pojawi się komunikat „BALCE”, następnie dostępne środki oraz data aktualizacji danych w formacie „D dzień miesiąc” (np. D 1205 oznacza, że dane na karcie zostały zaktualizowane w dniu 12 maja).
 • komunikaty przekazane przez Bank – naciśnij przycisk (MSG).
 • hasło jednorazowe do potwierdzenia operacji w systemie bankowości internetowej – naciśnij przycisk (OTP).
Aby powrócić do poprzedniego ekranu (komunikat „SELECT”) – naciśnij przycisk „C/MODE”. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, po kilku sekundach nieaktywności karta wyłączy się automatycznie.

Jak aktualizowane są informacje na karcie płatniczej?

ƒInformacje o dostępnych środkach oraz komunikaty aktualizowane są na karcie tylko w momencie realizowania transakcji w terminalu lub bankomacie, która dokonana jest z użyciem chipa oraz potwierdzona prawidłowym kodem PIN – pod warunkiem że terminal lub bankomat ma możliwość zaktualizowania informacji na karcie.

Informacje nie zostaną zaktualizowane w trakcie dokonywania:
 • transakcji zbliżeniowej,
 • transakcji bez fizycznego użycia karty (np. w internecie),
 • transakcji z użyciem paska magnetycznego,
 • transakcji w terminalu lub bankomacie, który nie ma możliwości aktualizacji informacji na karcie,
 • transakcji, która nie dojdzie do skutku lub zostanie odrzucona.
ƒƒDostępne środki to saldo rachunku powiększone o przyznany limit kredytowy i pomniejszone o udzielone autoryzacje, w tym także o kwotę właśnie realizowanej transakcji.

Instrukcja aktywowania tokena w systemie bankowości internetowej

ƒƒZaloguj się do systemu bankowości internetowej. ƒƒW zakładce „Ustawienia” wybierz opcję „Kanały dostępu/zmiana hasła”. ƒƒW sekcji „Token na karcie płatniczej” wybierz swoją kartę płatniczą z tokenem i naciśnij przycisk „Aktywuj token”. ƒƒAby potwierdzić aktywację tokena, podaj kod otrzymany w wiadomości SMS oraz hasło jednorazowe wygenerowane przez token
(zgodnie z instrukcją obsługi karty). ƒƒPo udanej aktywacji tokena, wszystkie kolejne operacje będą już wymagały potwierdzenia tylko hasłami jednorazowymi wygenerowanymi przez token.

ƒƒPamiętaj, że zablokowanie lub zastrzeżenie karty płatniczej z tokenem spowoduje automatyczne zablokowanie tokena. W takim przypadku musisz zalogować się w systemie bankowości internetowej i aktywować kody SMS.

Dokumenty do pobrania:

Doradzimy Ci, jaką kartę wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.