Skarbonka

Skarbonka

Chcesz oszczędzać wygodnie, oszczędzać wydając lub zarabiać na korzystaniu z konta? Otwórz Konto Oszczędnościowe Skarbonka.

 • korzystne oprocentowanie
 • środki możesz wypłacić w każdej chwili, nie tracąc odsetek
 • jestes dodatkowo nagradzany za korzystanie z konta
"Skarbonka" to nowy, lepszy rodzaj konta oszczędnościowego. Oprócz tradycyjnych parametrów, takich jak korzystne oprocentowanie, na koncie Skarbonka jesteś dodatkowo nagradzany przez Bank. Wystarczy płacić kartą lub zakładać lokaty, a będziesz dostawać 1 zł za różne operacje.

Konto Oszczędnościowe Skarbonka:

 • Konto Oszczędnościowe Skarbonka możesz otworzyć w pakiecie z Kontem Getin UP lub Słonecznym - na podstawie jednej umowy otrzymasz konto osobiste i internetowy kanał dostępu,
 • posiadając już dostęp do Bankowości Internetowej Getin Banku, możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka samodzielnie poprzez Bankowość Internetową,
 • Konto Oszczędnościowe Skarbonka to rachunek z kapitalizacją miesięczną o podstawowym oprocentowaniu równym 0,5 x WIBOR 1M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, comiesięczna zmiana stawki) w stosunku rocznym,
 • w ramach czasowej promocji Klient otrzymuje podwyższenie oprocentowania podstawowego o premię w wysokości 2 punktów procentowych, szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie „Promocji Konto Oszczędnościowe Skarbonka” - wg stanu na 2.01.2014 oprocentowanie wynosi 2,31% w skali roku (z uwzględnieniem promocji)
 • odsetki na Koncie Oszczędnościowym Skarbonka są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 • raz w miesiącu możesz bez opłat wykonać operację bezgotówkową z Konta Oszczędnościowego Skarbonka

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Konto oszczędnościowe Skarbonka to wygodny sposób na oszczędzanie. Oprócz premii 1 zł. dla aktywnych użytkowników, dodatkowo możesz korzystać z:
 • opcji Zachowaj Resztę - Twoje wydatki są zaokrąglane w górę do pełnych 1, 5 lub 10 zł, a te drobne kwoty z nadwyżki, odkładane są automatycznie na koncie Skarbonka. W ten sposób oszczędzasz wydając,
 • aplikacji Oszczędź Sobie, dzięki której w każdej chwili na ekranie swojego telefonu możesz jednym przyciskiem odłożyć na Skarbonkę 5, 10 lub 15 zł. Dzięki temu zamiast impulsywnie wydawać, możesz impulsywnie oszczędzać. Aplikacja dostępna jest w sklepie internetowym Google Play (na platformie Android od wersji 2.2 wzwyż) lub App Store (na platformie iOS od wersji 5.0 wzwyż)

    

Promocje

Oprocentowanie Kont Oszczędnościowych zakładanych przed 23.10.2012 r.

Podstawowe oprocentowanie Kont Oszczędnościowych zakładanych przed 23.10.2012 r. wynosi 1,00% w skali roku, jest ono powiększane o premię w wysokości 1 punktu procentowego (od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.).


Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Dokumenty do pobrania:

Doradzimy Ci, jakie konto wybrać


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.