Kredyt konsolidacyjny

Masz kredyt gotówkowy? Przenieś go do nas i płać niższą ratę! 
Jednocześnie możesz otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel. 

Dlaczego warto skorzystać?

 •     zyskujesz nową, niższą  ratę kredytu*
 •     oferujemy kwotę kredytu do 100 000 zł
 •     zapewniamy elastyczny okres kredytowania od 3 do 96 miesięcy
 •     kredyt dostępny już od dochodu 550 zł netto miesięcznie
 •     możesz otrzymać bezpłatne ubezpieczenie od utraty pracy***

Dodatkowe korzyści:

Możesz także ubiegać się o dodatkową kwotę kredytu  i przeznaczyć uzyskane pieniądze na dowolne potrzeby konsumpcyjne.**

Wystarczy, że masz:

 • polskie obywatelstwo lub jesteś cudzoziemcem i posiadasz kartę pobytu lub dowód osobisty zagraniczny
 • zameldowanie w Polsce
 • udokumentowane źródło dochodów
 • skończone 18 lat (nie ma górnej granicy wieku)
Oferta jest dostępna dla klientów posiadających zobowiązania na kwotę co najmniej 10 000 zł.

Z oferty możesz skorzystać wspólnie z:

 •  małżonkiem (do 30 tys. zł nie jest wymagane przystąpienie małżonka jako współkredytobiorcy)
 •  osobą zameldowaną pod tym samym adresem, jeśli prowadzicie wspólnie gospodarstwo domowe

*Dla reprezentatywnego przykładu kredytu na okres 90 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym 16,00%: RRSO wynosi 26,7%. Całkowita kwota kredytu 24 400 zł, wysokość miesięcznej raty 467,16 zł. Całkowity koszt kredytu 22 557,23 zł (17 644,40 zł odsetki, 4 182,92 zł przystąpienie do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez Bank, prowizja 729,89 zł). Całkowita kwota do zapłaty 46 957,23 zł. Dla kredytu dodatkowego na pokrycie kosztów ubezpieczenia i prowizji - RRSO wynosi 17,2%. Całkowita kwota kredytu 4 912,83 zł, wysokość miesięcznej raty 94,06 zł. Całkowity koszt kredytu 3 552,57 zł (odsetki). Całkowita kwota do zapłaty 8 465,40 zł. Stan na dzień 05 luty 2014 r. Oferta konsolidacyjnego kredytu gotówkowego "Rata niższa o 5%" jest dostępna dla Klientów konsolidujących zobowiązanie na kwotę, co najmniej 10 000 zł. Okres pozostały do spłaty  konsolidowanych zobowiązań nie może przekraczać 60 miesięcy. Obniżenie sumy konsolidowanych rat o 5% dotyczy części kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań kredytowych i części kwoty dodatkowej do wysokości 1000 zł. Uwaga: Obniżenie raty może wiązać się z wydłużeniem okresu kredytowania.  ***Jeśli Klient nie spełnia warunków objęcia ochroną w ramach ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu, zostanie objęty ochroną na wypadek inwalidztwa lub niezdolności do wykonywania czynności życia codziennego.  W ramach ubezpieczenia utraty pracy – maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia ubezpieczeniowego wynosi 5 000 zł. Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z TU Europa SA. Szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności TU, zawarte są w warunkach grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu lub inwalidztwa lub niezdolności do wykonywania czynności życia codziennego klientów Getin Noble Banku SA, dostępnych w placówkach banku oraz na stronie www.getinbank.pl.
Szczegółowe warunki oferty konsolidacyjnego kredytu gotówkowego dostępne są w Oddziałach Banku.

Dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:


1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie o zarobkach
 • świadectwo z poprzedniej pracy (wymagane w przypadku osób o stażu krótszym niż 3 m-ce u danego pracodawcy)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • jeden z ostatnich trzech miesięcy odcinek emerytury lub
 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierające potwierdzenie jednego z ostatnich trzech miesięcy wpływu z tytułu emerytury lub
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
 • potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
 • zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
 • decyzja o przyznaniu emerytury lub
 • waloryzacja świadczenia lub
 • PIT- 40A (honorowany tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego) i legitymacja emeryta

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • jeden z ostatnich 3 miesięcy odcinek renty lub
 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierający potwierdzenie jednego z trzech z 3 ostatnich wpływów z tytułu renty lub
 • zestawienie operacji na rachunku za ostatni miesiąc kalendarzowy lub
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
 • potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
 • zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
 •  PIT 40A (honorowany tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego) i
  • decyzja o przyznaniu renty lub
  • waloryzacja świadczenia lub
  • legitymacja rencisty

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt otrzymywania renty wyrównawczej

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy kalendarzowy i
 • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub ostatnia decyzja o waloryzacji

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu i
 • oświadczenie o osiąganych średnich dochodach z ostatnich 6 miesięcy i
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy z wpływami z działalności, lub
 • dokumenty wymagane dla działalności gospodarczej (rodzaj dokumentów zależy od formy rozliczania z Urzędem Skarbowym)

Do wolnych zawodów zalicza się:

 • lekarzy wszystkich specjalności prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy)
 • biegłych rewidentów
 • architektów
 • rzeczników patentowych
 • tłumaczy przysięgłych
 • doradców podatkowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • księgowych (pod warunkiem wykonywania wolnego zawodu, od co najmniej 24 miesięcy).
   

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • książeczka żeglarska lub żeglarska książeczka pracy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane przez agencje pośredniczące w zatrudnianiu marynarzy lub paymenty od zagranicznego armatora

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie o zarobkach
 • kontrakt

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • aktualna umowa najmu i
 • umowa/u najmu lokalu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów z tego tytułu w okresie ostatnich 12 m-cy (wymagana wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż 12 m-cy) i
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec US i
 • PIT-36 lub PIT-28 za poprzedni rok kalendarzowy (honorowane tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

 

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy i
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy lub
 • rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 m-cy

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub
 • zaświadczenie z UG o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy i
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym i
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
 • faktury / rachunki za ostatnie 6 lub 12 miesięcy w zależności od sezonowości sprzedawanych produktów rolnych

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • KPiR – dokumenty analogicznej jak w działalności gospodarczej
 • szacunkowy dochód: decyzja o nadaniu NIP, deklaracja podatkowa PIT-6/6L za ubiegły rok podatkowy z potwierdzeniem nadania do US (w przypadku rozpoczęcia działalności w roku bieżącymi, deklaracji PIT-6/6L nie wymaga się), ostatnia decyzja ustalająca należny podatek wystawiona przez US (decyzja PIT-7)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

niezależnie od zasad rozliczania:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS i
 • NIP i
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami na rzecz Skarbu Państwa lub
 • oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie 3 miesiące

ORAZ

ROZLICZENIE – NA ZASADACH OGÓLNYCH
 

 • oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie opodatkowania,
 • dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące lub ostatni kwartał lub,
 • PIT-36 za zeszły rok akceptowany dla wniosków składanych w I półroczu (wymagane potwierdzenie złożenia dokumentu). lub
 • podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (uwzględniające 3 ostatnie miesiące, na podstawie których wyliczany jest dochód) wystawione przez Biuro rachunkowe lub
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy wystawione przez biuro rachunkowe 
ROZLICZENIE - RYCZAŁT
 • ostatnia deklaracja PIT-28 poświadczona przez US (dla wniosków składanych do końca pierwszego półrocza) lub
 • ewidencja przychodów za ostatnie 6 pełnych miesięcy (dla wniosków składanych w II półroczu) i
 • oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów
ROZLICZENIE - KARTA PODATKOWA
 • decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący i
 • oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów
ROZLICZENIE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
 • formularz F01, zawierający przychody, koszty i wynik finansowy za ostatni kwartał (dokument przedstawia dane narastająco od początku roku, wymagane złożenie potwierdzenia dokumentu) – pierwsze 8 stron formularza) lub
 • rachunek zysków i strat, zawierający wynik finansowy przedsiębiorstwa za okres ostatnich trzech miesięcy; jeżeli rachunek za dany rok nie obejmuje pełnych trzech miesięcy, należy przedstawić rachunek za rok poprzedni wystawiony przez Biuro rachunkowe
 

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

Dokumenty do pobrania:

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do Oddziału Getin Banku z dowodem osobistym, odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie kredytu.
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy dopasują ofertę do Twoich potrzeb.
 3. Formalności związane z kredytem załatwimy podczas jednej wizyty.
 4. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97.

Promocje

Kredyt rekomendowany

Jak łatwo zyskać 700 zł?

Poleć kredyt w Getin Banku znajomemu i odbierz 100 zł w prezencie za każde skuteczne polecenie!* W sumie możesz zyskać nawet 700 zł premii! Dzięki Tobie polecone przez Ciebie osoby mogą skorzystać z kredytu ze 100 zł w prezencie!** Oboje zyskujecie - 100 zł dla Ciebie za polecenie i 100 zł dla osoby, której polecisz kredyt!

* Promocja dla Klientów Getin Noble Bank SA, którzy polecą kredyt i otrzymają 100 zł w postaci bonu Sodexo za polecenie zakończone zawartą umową kredytu gotówkowego powyżej 5000 zł. Maksymalna ilość premiowanych poleceń wynosi 7 sztuk. Szczegółowe warunki i regulamin promocji dostępne w Oddziałach **100zł w prezencie postaci bonu Sodexo dla kredytów od 5000 zł. Szczegółowe warunki i regulamin promocji dostępne w Oddziałach.

Regulamin kredytu rekomendowanego z Bonusem [PDF 261 kB]

Załóż konto i odzyskaj część prowizji!

Załóż konto, podpisz umowę o kartę debetową i odzyskaj część prowizji pobranej za udzielenie kredytu! Skorzystaj z promocji, bo warto! Szczegółowe warunki przystąpienia i uczestnictwa w Promocji dostępne są w regulaminie „Kredyt z Kontem".

Nowe konto Getin UP to same korzyści: innowacyjna bankowość internetowa oraz najnowsze na rynku rozwiązania ułatwiające oszczędzanie, dzięki którym korzystanie z konta jest jeszcze wygodniejsze.

Regulamin "Kredyt z Kontem" [PDF 84 kB]

Doradzimy Ci, jaki kredyt wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.