Getin Raty

Getin Raty

Zakupy na raty jeszcze nigdy nie były aż tak wygodne.
Już teraz przekonaj się, jak wiele korzyści niosą Getin Raty!
 • formalności ograniczone do minimum
 • możliwość kredytowania zakupów od 200 zł do 40 000 zł
 • premie przez cały rok dla posiadaczy konta
Getin Raty to prosty i wygodny sposób na szybkie zakupy!

Sprawdź zalety:

 • minimum formalności
 • korzystasz z Getin Rat, kiedy tylko chcesz
 • kwota kredytu od 200 zł aż do 40 000 zł
 • okres kredytowania od 2 do 60 miesięcy
 • możliwość otrzymania Getin Rat w oparciu o oświadczenie o dochodach
 • atrakcyjne promocje

Wystarczy, że masz:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający dochody (w zależności od źródła dochodu) - wykaz dokumentów dostępny w zakładce Dokumenty
Skorzystaj z prostych rat Getin Banku i ciesz się zakupami w każdej chwili!

Promocje

Getin Raty z Premią!

Załóż konto i odbieraj premię 20 zł co miesiąc, przez cały rok!

Aby otrzymać tą premię wystarczy:
 • Posiadać kredyt ratalny w Getin Banku
 • Założyć Konto Słoneczne lub Konto Getin UP w Getin Banku.
Szczegóły promocji podane zostały poniżej.

Aby założyć rachunek w Getin Banku wystarczy:
 • udać się do najbliższej placówki Getin Banku,
 • lub zadzwonić na Infolinię pod nr 1 97 97 (wciskając *). Wystarczy jedna rozmowa telefoniczna bez wychodzenia z domu!
 • albo zarejestrować się w formularzu kontaktu po prawej stronie. Nasz konsultant oddzwoni do Pana/Pani.

Promocja „Konto z planem ratalnym” polega na comiesięcznym uznaniu przez Bank Rachunku Uczestnika premia w kwocie 20,00 złotych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty założenia ROR.
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie czynnego kredytu ratalnego, złożenie oświadczenia o przystąpieniu do promocji i założenie ROR oraz :
a) w przypadku założenia Konta Getin UP/ Getin UP z BI rozliczenie w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 300 zł, (lub 100zł dla Klientów poniżej 25 lat)
b) w przypadku założenia Konta ROR Słoneczny/ ROR Słoneczny z BI rozliczenie w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 300 zł lub wystąpienie w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego wpływów z innego banku na rachunek na łączną kwotę min. 500 zł. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zamknięcia Rachunku przed upływem 24 miesięcy od daty otwarcia Rachunku kwota wszystkich uznań Rachunku będzie podlegać zwrotowi.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Promocji „Konto z planem ratalnym” dostępnym u Sprzedawców, Tabeli opłat i prowizji i w Regulaminach rachunków dostępnych na stronie www.getinbank.pl.


Jak uzyskać

 1. Wybierz produkt w sklepie.
 2. Zapytaj sprzedawcę o możliwość zakupu na Getin Raty.
 3. Wypełnij wniosek  i określ ilość rat lub kwotę raty.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji – podpisz umowę ratalną.
 5. Odbierz produkt ze sklepu i ciesz się wygodą zakupów.
 6. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z infolinią 197 97

Dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:


1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokumenty resjestrowe:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, oraz
- decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), oraz
- zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami na rzecz Skarbu Państwa lub oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki ZUS.

3. Dokumenty potwierdzajace dochód w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
a) rozliczenie - na zasadach ogólnych:
– oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie opodatkowania,oraz
- dowody wpłat podatku dochodowego do US za ostatnie 3 miesiące lub ostatni kwartał, lub
– PIT-36 za zeszły rok;
b) rozliczenie - ryczałt:
– ostatnia deklaracja PIT-28 (dla wniosków składanych w I półroczu) lub ewidencja przychodów za ostatnie 6 pełnych miesięcy (dla wniosków składanych w II półroczu), oraz
– oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów;
c) rozliczenie - karta podatkowa:
– decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący, oraz
– oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- decyzja o przyznaniu emerytury, lub
- ostatnia waloryzacja świadczenia, lub
- ostatni odcinek emerytury, lub
- wyciąg z rachunku, lub
- zestawienie operacji na rachunku za ostatni miesiąc kalendarzowy, lub
- zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub
- zaświadczenie z banku prowadzącego Twój rachunek potwierdzające otrzymywane świadczenie.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
-  książeczka żeglarska, oraz
- bieżący lub najbliższy kontrakt z armatorem zawierający okres zatrudnienia oraz wysokość dochodu.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Gminy, lub
- aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy, lub
-  faktury/rachunki za umowy kontraktowe za okres 3 lub 12 ostatnich miesięcy w zależności od sezonowości sprzedawanych produktów rolnych (np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczące o stałym charakterze otrzymywanych świadczeń (kopia, oryginał do wglądu)

3. Dokument potwierdzajacy opłatę składek / podatków
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami, lub
- potwierdzenie wpłat składek za ostatnie 3 okresy, lub
- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem rolnym wydane przez Urząd Gminy, lub
- potwierdzenie wpłaty podatku za bieżący rok.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
-  decyzja o przyznaniu renty lub ostatnia waloryzacja świadczenia lub legitymacja rencisty oraz
-  jeden z dokumentów:
a) ostatni odcinek renty, lub
b) wyciąg z rachunku, lub
c) zestawienie operacji na rachunku za ostatni miesiąc kalendarzowy, lub
d) zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub
e) potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku, lub
f) zaświadczenie z banku prowadzącego Twój rachunek potwierdzające otrzymywane świadczenie.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych z uwzględnieniem ostatniego świadczenia, lub
- decyzja o przyznaniu renty strukturalnej, lub
-  ostatnia decyzja o waloryzacji, lub
-  legitymacja rencisty.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- umowy o dzieło / zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 miesięcy,oraz
- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 miesięcy lub rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- aktualna umowa najmu lokalu, oraz
- umowa/y najmu lokalu potwierdzające uzyskiwanie dochodu w okresie ostatnich 12 miesięcy (wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa obowiązuje krócej niż 12 mies.), oraz
- PIT-36 lub PIT-28 za zeszły rok oraz dowód zapłaty podatku (jeżeli w zeznaniu występuje kwota do zapłaty).
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu, oraz
- oświadczenie o osiąganych średnich dochodach z ostatnich 6 miesięcy, oraz
- wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy z wpływami z działalności lub dokumenty wymagane dla działalności gospodarczej.
1. Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport polski i dodatkowy dokument, lub
- karta pobytu i dodatkowy dokument.

2. Dokument potwierdzajacy dochód:
- nauczyciele i kadra kierownicza – bieżący kontrakt,
- nauczyciele akademiccy – bieżący kontrakt zawarty na co najmniej 9 miesięcy,
- nauczyciele szkolni – bieżący kontrakt zawarty na co najmniej 10 miesicy,
- pozostałe grupy kontraktowe – bieżący kontrakt zawarty na co najmniej 12 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

Doradzimy Ci, jak skorzystać z promocji "Getin Raty z Premią"


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.