Inwestycje

Inwestycje

Produkty inwestycyjne należą do grupy innowacyjnych i najbardziej elastycznych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. To doskonała alternatywa dla lokat terminowych, umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych zysków.

Quattro

Quattro to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitalowym.Potencjał wysokiego zysku.

Szmaragd

Szmaragd to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
Innowacyjne rozwiązanie dla osób szukających długoterminowego sposobu oszczędzania mającego na celu ochronę zainwestowanego kapitału.