Lokata mobilna

Atrakcyjna lokata możliwa do założenia z aplikacji Getin Mobile.

Poznaj korzyści!

  • stałe oprocentowanie 4%
  • lokata na okres 2 miesięcy
  • minimalna kwota lokaty 1000 PLN, maksymalna kwota 10 000 PLN
  • dostępna przez Bankowość Mobilną Getin Mobile
  • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie z oprocentowaniem równym obowiązującej w dniu odnowienia stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,50 punktu procentowego
Lokata 2-miesięczna, z oprocentowaniem nominalnym 4% w skali roku, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego, dostępna wyłącznie przez aplikację Getin Mobilne. Od 1 do 10 tys. zł. Klient może założyć tylko 1 lokatę.

Jeśli jesteś klientem Getin Banku, Lokatę Mobilną 4% możesz założyć przez aplikację Getin Mobile:

  • pobierz aplikację Getin Mobile na swój telefon. Aplikacja dostępna jest na platformę Android, iOS i Windows Phone
  • zaloguj się do bankowości mobilnej, instrukcja logowania i korzystania znajduje się tutaj.
  • wybierz kafel lokaty, a następnie opcję załóż nową lokatę
  • z listy dostępnych lokat wybierz Lokatę Mobilną 4%

Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej.

Najlepsza na świecie bankowość mobilna

Aplikacja Getin Mobile zdobyła główną nagrodę w konkursie Banking Technology Awards 2013 w Londynie w kategorii „Najlepsze wykorzystanie technologii mobilnych w usługach finansowych."


Nie masz konta w Getin Banku? Sprawdź jak założyć!


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.