Lokaty walutowe

Oferujemy Ci atrakcyjne stałe oprocentowanie i możliwość lokowania oszczędności w walutach obcych. Dzięki tym rozwiązaniom pomnożysz nie tylko złotówki.

Poznaj korzyści!


 • atrakcyjne stałe oprocentowanie lokat
 • depozyty prowadzone w USD, EUR, GBP, CHF
 • szeroki wybór terminów - rachunki a'vista, lokaty na okres od 1 miesiąca do 3 lat

Dlaczego warto skorzystać?

 • prowadzenie depozytów w 4 podstawowych walutach: USD, EUR, GBP lub CHF
 • rachunki a'vista oraz lokaty terminowe na okres umowny od 1 miesiąca do 3 lat
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie lokat
 • dostęp do depozytów walutowych w placówkach własnych Banku, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i nowej Bankowości Internetowej (niedostępne w GB24 i placówkach franczyzowych), a w wybranych oddziałach obsługę gotówkową w walutach obcych

Lokata terminowa walutowa:

 • odsetki dopisywane są do kwoty lokaty w ostatnim dniu okresu umownego
 • możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy
 • przedłużenie lokaty na okres następny może nastąpić automatycznie
 • minimalna kwota lokaty wynosi 100 USD/EUR/GBP lub 5 000 CHF

Okres
(miesiące)
Oprocentowanie w skali roku
USDEURGBPCHF
10,20%0,20%0,20%0,10%
30,55%0,55%0,25%0,50%
60,75%0,75%0,60%0,85%
121,00%1,00%0,60%1,05%
241,05%1,05%0,75%1,55%
361,15%1,15%0,75%1,75%

 

UWAGA:

Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje całkowitą utratą odsetek za rozpoczęty okres, a likwidacja w terminie późniejszym - obniżeniem oprocentowania do 0,05%. Likwidacja lokaty w CHF przed upływem okresu umownego skutkuje całkowitą utratą odsetek.

Rachunek walutowy a’vista:

 • rachunek możesz założyć bezpłatnie, nie płacisz też nic za jego prowadzenie
 • rachunki walutowe a'vista są nieoprocentowane

Dysponujesz oszczędnościami w walucie obcej i chciałbyś pomnożyć zgromadzony kapitał? Lokaty walutowe w Getin Banku to oferta właśnie dla Ciebie.

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 200 Oddziałach i Punktach Obsługi Klienta czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli posiadasz w Getin Banku ROR z Bankowością Internetową, to lokaty walutowe możesz zakładać przez internet 
 4. Jeśli posiadasz w Getin Banku rachunek do bezgotówkowego zakładania lokat, to lokatę możesz założyć poprzez wysyłanie środków przelewem z dowolnego banku (zawierając w tytule przelewu wszystkie wymagane parametry lokaty)
 5. Korzystając z usługi bankowości telefonicznej (Getin Phone) możesz także zakładać lokaty przez telefon
 6. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Promocje

Oprocentowanie w przypadku zerwania lokaty i oprocentowanie lokat wycofanych z oferty

Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje całkowitą utratą odsetek za rozpoczęty okres, a likwidacja w terminie późniejszym - obniżeniem oprocentowania do 0,05% w skali roku (dla lokat w CHF do 0%). Oprocentowanie dla lokat wycofanych z oferty znajduje się w poniższych plikach.

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty [PDF 119 kB]
Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Getin Noble Banku SA założonych w dawnym Get Banku SA, dawnym Wschodnim Banku Cukrownictwa SA i dawnym Banku Przemysłowym SA [PDF 139 kB]

Dokumenty do pobrania:

Doradzimy Ci, jak zainwestować


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.