Witamy w Programie "Getin Auto Partner"!

Program Getin Auto Partner został przygotowany z myślą o Was, naszych Partnerach. Jest to Program zrzeszający najlepszych Partnerów Getin Banku. Ma na celu wsparcie Partnerów Banku, którzy osiągają najwyższe wyniki sprzedaży w udzielaniu kredytów na zakup pojazdów.

O Programie

Program Getin Auto Partner został przygotowany z myślą o Was, naszych Partnerach. Jest to Program zrzeszający najlepszych Partnerów Getin Banku. Ma na celu wsparcie Partnerów Banku, którzy osiągają najwyższe wyniki sprzedaży w udzielaniu kredytów na zakup pojazdów.
 
Na stronie znajdziecie informacje dotyczące programu Getin Auto Partner oraz informacje ogólne nt. Banku (część bez logowania), natomiast wszystko co dotyczy oferty kredytowej, promocji, czat room, poczta e-mail itp. dostępne są po zalogowaniu.

Oferta Programu Getin Auto Partner obejmuje:

  • Wizualizację biura (partnera, sprzedawcy) uzyskujących najwyższe wyniki sprzedażowe
  • Refinansowanie kosztów reklamy - udział w kosztach reklamy wspólnej z GETIN Bankiem SA w zakresie kredytów samochodowych
  • Wyposażenie w sprzęt komputerowy
  • Spotkania integracyjne mające charakter nieformalnych imprez (np: pieczenie barana, kulig, świąteczne spotkania itp.)
  •  Wycieczkę motywacyjną dla Partnerów realizujących największą sprzedaż kredytów samochodowych.
Program to nie tylko finansowe korzyści, ale również skarbnica informacji nt. produktu, a także zasad korzystania ze znaku graficznego, dostęp do dokumentów kredytowych oraz możliwość wymiany informacji między Partnerami a Bankiem.
  • Jesteś naszym Partnerem, a nie posiadasz jeszcze konta dostępu do Programu wypełnij formularz zgłoszenia
  • Chciałbyś z nami współpracować i dołączyć do grona najlepszych wypełnij formularz zgłoszenia
 DOŁĄCZ DO GRONA NAJLEPSZYCH !!!

Chcesz z nami współpracować?


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.