Informacja o zmianach w dokumentach bankowych od 1 października 2020 roku

Zmiany w dokumentach bankowych

Od 1 października 2020 roku wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

 • „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin”),
 • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym” (dalej „TOiP”) oraz „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach wycofane ze sprzedaży” (dalej „TOiP archiwalna”).
Na czym polegają zmiany w Regulaminie?

Zmiany o charakterze organizacyjnym dotyczą:

 • zmiany adresu siedziby Banku oraz nowego numeru Infolinii dla Klientów,
 • dodania informacji o możliwości wystąpienia Klienta do Rzecznika Finansowego,
 • zmiany adresu siedziby Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Pozostałe zmiany:

 • dodanie zapisów dotyczących Autoryzacji mobilnej oraz możliwości jej użytkowania na większej liczbie urządzeń (do tej pory mogli Państwo z niej korzystać tylko na jednym urządzeniu mobilnym),
 • doszczegółowienie zapisów przy rachunkach wspólnych o możliwość zmiany pakietu przez jednego ze współposiadaczy,
 • usunięcie zapisów dotyczących wznawiania wyłącznie kart spersonalizowanych,
 • zwiększenie limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej kartą bez użycia kodu PIN z 50 zł do 100 zł,
 • doszczegółowienie zapisów w zakresie lokat: dodanie informacji o akceptacji Tabeli oprocentowania przy otwarciu umowy oraz zapisu wyłączającego możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez małoletniego posiadacza,
 • doprecyzowanie w zakresie polecenia przelewu wewnętrznego składanego na Infolinii (brak ograniczeń dotyczy wyłącznie przelewów między rachunkami w tej samej relacji własności).
Na czym polegają zmiany w TOiP oraz TOiP archiwalnej?

Bankomaty

 • W związku z planowanym wycofaniem bankomatów sieci Euronet jako urządzeń bezpłatnych usuwamy te bankomaty z pozycji, w których wskazane są bezpłatne sieci bankomatowe dla Klientów.
 • Dla posiadaczy Konta Proste Zasady oraz Proste Zasady Junior, wprowadzamy opłatę za korzystanie z pozostałych bankomatów w Polsce (wypłaty z tych Kont z bankomatów w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nadal pozostają bezpłatne).
 • Dla rachunków wskazanych w TOiP archiwalnej wycofujemy możliwość zwrotu pobranych opłat za korzystanie z pozostałych bankomatów na terenie Polski pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w TOiP.
 • Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking sieć bezpłatnych bankomatów pozostaje bez zmian.

 

Gdzie będzie można wypłacać z bankomatów bez prowizji?

Jako sieć bezpłatna w Polsce pozostają bankomaty Planet Cash. Ponadto wprowadzamy promocję, dzięki której do końca 2021 roku będą mogli Państwo wypłacać bezpłatnie gotówkę przy użyciu kodów BLIK we wszystkich bankomatach, które oferują taką możliwość (w tym również w bankomatach sieci Euronet). Kody BLIK są dostępne w Aplikacji mobilnej Banku.

 

Pozostałe zmiany w zakresie rachunków i kart

 • Zmiana stawki za wpłatę gotówki we wpłatomacie, ulokowanym poza placówką Banku, z 0,6% min. 1 zł od kwoty wpłaty na 0,8% min. 1 zł. Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking te wpłaty pozostają bezpłatne.
 • Wprowadzenie opłaty za wpłatę gotówki na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy oraz wypłaty z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w placówce w wysokości 10 zł za transakcję wpłaty lub wypłaty, przy czym pierwsze 2 transakcje w miesiącu (2 wpłaty i 2 wypłaty) będą bez opłat. Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking te transakcje pozostają bezpłatne Zwracamy uwagę, że wpłaty we wpłatomatach ulokowanych w placówkach Banku są cały czas dostępne bez prowizji.
 • Podwyżka opłaty za Konto Proste Zasady dla Klientów pow. 26 roku życia z 8 zł na 9 zł z zachowaniem możliwości nieponoszenia opłaty pod warunkiem wykonania min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w miesiącu.
 • Dla rachunków wskazanych w TOiP archiwalnej, nastąpi podwyżka warunkowej opłaty za korzystanie z karty debetowej z 6,99 zł na 8 zł, z zachowaniem możliwości nieponoszenia opłaty pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł.
 • Podwyżka opłaty za przelew w PLN na rachunek w innym banku w Polsce zlecony w placówce Banku, za realizację zleceń stałych o zmiennej kwocie, przelewów SORBNET od 1 mln zł oraz przelewów SEPA zleconych w Oddziale do poziomu 10 zł. Dla posiadaczy Kont Osobistych Noble oraz Noble Private Banking te przelewy pozostają bezpłatne.

 

Zmiany w zakresie opłaty za limit w rachunku

 • podwyżka opłaty za przedłużenie / podwyższenie limitu z 1% min 50 zł do 2,5% min. 69 zł,
 • w przypadku części rachunków wskazanych w TOiP archiwalnej opłata jest pobierania miesięcznie – podwyższeniu ulega kwota minimalna z poziomu 2 zł do poziomu 5 zł.
Podsumowanie
 1. Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce będą możliwe w szerokiej sieci Planet Cash oraz do końca 2021 roku przy użyciu kodów BLIK w bankomatach, które oferują taką możliwość.
 2. Przelewy w Bankowości internetowej i mobilnej są dostępne w każdej chwili po zalogowaniu i w większości rachunków dostępne bez prowizji.
 3. Wpłata gotówki we wpłatomatach w placówkach Banku jest nadal bez prowizji.
 4. Części opłat można uniknąć dzięki aktywnemu korzystaniu z konta.