Interesująca alternatywa inwestycyjna
  • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych
  • Instrumenty finansowe dywersyfikujące portfel inwestycyjny
  • Dodatkowe możliwości inwestycyjne na rynku wtórnym