• Dywersyfikacja portfela obligacji korporacyjnych w ramach certyfikatów inwestycyjnych funduszy obligacji, w które inwestowane są środki z Funduszu
  • Wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe
  • Produkt zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji
  • Wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe
  • Produkt zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji
  • Stosunkowo niska kwota minimalna, od której można rozpocząć inwestowanie