"Portfel Możliwości Premium"

  • Brak opłaty wstępnej
  • Produkt skierowany jest do Klientów w wieku 18 - 70 lat
  • Możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób Uposażonych