Bankuj bezpiecznie! Sprawdź, jak obecnie działa nasz bank.

Zachęcamy do realizowania wszelkich dyspozycji poprzez Bankowość Elektroniczną.

Zawieszenie spłaty kredytu

Skorzystaj z możliwości zawieszenia spłat kredytu

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez poniższy formularz. Oferta Banku w zakresie prolongat/karencji zgodna jest z Moratorium pozaustawowym, ustalonym przez ZBP.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu
 1. Wniosek musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas zawieszenie raty obowiązywać będzie przez okres wskazany we wniosku, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie zawieszenie płatności będzie obowiązywało począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.

 2. Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu o sumę odsetek naliczonych od kapitału, w okresie od 1 do 6 miesiąca trwania prolongaty / karencji (w zależności od wybranej przez Klienta opcji).

 3. Wybierz poniżej kredyt, o zawieszenie którego chcesz zawnioskować.

 4. Otwórz link do wniosku.
  Wniosek dla kredytu gotówkowego/pożyczki
  Wniosek dla kredytu hipotecznego
  Wniosek dla kredytu samochodowego (Jeżeli chcesz przesunąć raty leasingowe zgłoś się do swojego leasingodawcy, nie wysyłaj wniosku do banku)

 5. Zapisz wniosek na dysku.

 6. Otwórz zapisany na dysku wniosek i edytuj w programie Adobe Acrobat Reader, wprowadzając dane w interaktywne pola (link do najnowszej wersji do pobrania: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html )

  Uwaga! Nie drukuj wniosku i nie wypełniaj go ręcznie.
  Uwaga dla użytkowników komputerów Mac! Prosimy nie używać programu Mac OS Preview, tylko Adobe Acrobat Reader!

 7. Zapisz tak wypełniony wniosek na dysku.

 8. Otwórz zapisany wniosek i sprawdź, czy wpisane dane zapisały się poprawnie.

 9. Wypełnij poniższy formularz na stronie i jako załącznik dodaj wypełniony wniosek w formacie pdf.

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: gotowka.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: hipoteka.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: auto.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

Kontakt

Kontakt telefoniczny

+48 22 203 03 03

Centrum Obsługi Klienta Noble dostępne 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

Napisz do nas wiadomość