Kredyty

Kredyty

Na większe mieszkanie, nowy samochód, meble lub wakacje. Wybierz wygodny kredyt dla siebie. 

Gotówkowe

Potrzebujesz gotówki, ale boisz się wysokich odsetek? Nic prostszego! Rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy! Tylko od Ciebie zależy na co przeznaczysz pieniądze.Samochodowe

Dzięki naszemu kredytowi szybko i łatwo zdobędziesz swój wymarzony samochód! Sprawdź naszą ofertę.

Hipoteczne

Deklaracja w sprawie udzielenia przez Banki wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe (PDF)

„Pomoc CHF” – program ułatwień dla Klientów Getin Noble Banku


Z myślą o Klientach posiadających kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do CHF, Getin Noble Bank wprowadził program „Pomoc CHF”. Pakiet ułatwień dostępny dla kredytobiorców jest bezpośrednią odpowiedzią na zawirowania na rynku walutowym będące następstwem decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego.

W ramach Programu dla Klientów posiadających zobowiązania w CHF Bank wprowadził uproszczoną procedurę zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące. Bank nie pobiera opłat związanych z przygotowaniem aneksu, a skorzystanie z propozycji nie wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania, ani z koniecznością weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu.

W ramach Programu „Pomoc CHF” Bank wprowadził też nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu dla Kredytobiorców posiadających zobowiązania w CHF. Rozwiązanie to umożliwia Klientom zamianę mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązania. To odpowiedź na bolączkę Klientów chcących zmienić mieszkanie, a nie mogących tego zrobić obecnie (konieczność sprzedaży mieszkania i spłaty całego salda kredytu po obecnym kursie CHF). Klienci otrzymają możliwość czasowego zabezpieczenia kredytu na środkach pieniężnych. Co ważne, zamiana zabezpieczenia w postaci nieruchomości na inne akceptowane przez Bank będzie odbywać się z zachowaniem dotychczasowego poziomu marży.

Bank umożliwił także Klientom bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. Warto zaznaczyć, że wobec osób, które zdecydują się na to rozwiązanie, Bank zrezygnuje z wymogu ponownej weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu. Nie będzie również istniała konieczność uzupełnienia zabezpieczenia przez Kredytobiorcę w przypadku przekroczenia poziomu LTV. Wszystkie koszty związane z formalnym przygotowaniem procedury przewalutowania (opłata za aneks, prowizja, koszt aktualizacji wpisów
w Księdze wieczystej) pokrywa Bank.

Getin Noble Bank, jako jedna z pierwszych instytucji na rynku finansowym, podjęła aktywne działania mające na celu złagodzenie odczuwanych przez Klientów skutków zawirowań na rynku walutowym. Bank czasowo obniżył poziom spreadu na CHF o ponad połowę oraz zaczął uwzględniać ujemną stawkę LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero. Dokonano również szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów.

Klienci zainteresowani poniższymi ofertami proszeni są o kontakt drogą mailową na adres: infoserwis@gnb.pl lub telefoniczny z infolinią 197 97.