Kredyt konsolidacyjny

Płacisz kilka rat? Przenieś je do Getin Banku i zamień na kredyt konsolidacyjny z jedna ratą.

Dlaczego warto skorzystać?

 •     zyskujesz jedną ratę zamiast kilku
 •     oferujemy kwotę kredytu do 200 000 zł
 •     zapewniamy elastyczny okres kredytowania do 108 miesięcy

Dodatkowe korzyści:

Możesz także ubiegać się o dodatkową kwotę kredytu  i przeznaczyć uzyskane pieniądze na dowolne potrzeby konsumpcyjne.

Wystarczy, że masz:

 • polskie obywatelstwo lub jesteś cudzoziemcem i posiadasz kartę pobytu lub dowód osobisty zagraniczny
 • zameldowanie w Polsce
 • udokumentowane źródło dochodów

Z oferty możesz skorzystać wspólnie z:

 •  małżonkiem (do 40 tys. zł nie jest wymagane przystąpienie małżonka jako współkredytobiorcy)
 •  osobą zameldowaną pod tym samym adresem, jeśli prowadzicie wspólnie gospodarstwo domowe

*Ostateczna wysokość kwoty kredytu uzależniona jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej. Szczegółowe warunki oferty dostępne w Oddziałach Banku. Niniejsza treśc nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.

Dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:


1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie o zarobkach
 • świadectwo z poprzedniej pracy (wymagane w przypadku osób o stażu krótszym niż 3 m-ce u danego pracodawcy)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • jeden z ostatnich trzech miesięcy odcinek emerytury lub
 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierające potwierdzenie jednego z ostatnich trzech miesięcy wpływu z tytułu emerytury lub
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
 • potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
 • zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
 • decyzja o przyznaniu emerytury lub
 • waloryzacja świadczenia lub
 • PIT- 40A (honorowany tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego) i legitymacja emeryta

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • jeden z ostatnich 3 miesięcy odcinek renty lub
 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierający potwierdzenie jednego z trzech z 3 ostatnich wpływów z tytułu renty lub
 • zestawienie operacji na rachunku za ostatni miesiąc kalendarzowy lub
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
 • potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
 • zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
 •  PIT 40A (honorowany tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego) i
  • decyzja o przyznaniu renty lub
  • waloryzacja świadczenia lub
  • legitymacja rencisty

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt otrzymywania renty wyrównawczej

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy kalendarzowy i
 • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub ostatnia decyzja o waloryzacji

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu i
 • oświadczenie o osiąganych średnich dochodach z ostatnich 6 miesięcy i
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy z wpływami z działalności, lub
 • dokumenty wymagane dla działalności gospodarczej (rodzaj dokumentów zależy od formy rozliczania z Urzędem Skarbowym)

Do wolnych zawodów zalicza się:

 • lekarzy wszystkich specjalności prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy)
 • biegłych rewidentów
 • architektów
 • rzeczników patentowych
 • tłumaczy przysięgłych
 • doradców podatkowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • księgowych (pod warunkiem wykonywania wolnego zawodu, od co najmniej 24 miesięcy).
   

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • książeczka żeglarska lub żeglarska książeczka pracy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane przez agencje pośredniczące w zatrudnianiu marynarzy lub paymenty od zagranicznego armatora

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie o zarobkach
 • kontrakt

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • aktualna umowa najmu i
 • umowa/u najmu lokalu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów z tego tytułu w okresie ostatnich 12 m-cy (wymagana wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż 12 m-cy) i
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec US i
 • PIT-36 lub PIT-28 za poprzedni rok kalendarzowy (honorowane tylko w I półroczu danego roku kalendarzowego)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

 

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy i
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy lub
 • rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 m-cy

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub
 • zaświadczenie z UG o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy i
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym i
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
 • faktury / rachunki za ostatnie 6 lub 12 miesięcy w zależności od sezonowości sprzedawanych produktów rolnych

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

 • KPiR – dokumenty analogicznej jak w działalności gospodarczej
 • szacunkowy dochód: decyzja o nadaniu NIP, deklaracja podatkowa PIT-6/6L za ubiegły rok podatkowy z potwierdzeniem nadania do US (w przypadku rozpoczęcia działalności w roku bieżącymi, deklaracji PIT-6/6L nie wymaga się), ostatnia decyzja ustalająca należny podatek wystawiona przez US (decyzja PIT-7)

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

1. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, lub
 • paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
 • karta pobytu z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa

2. Dokument potwierdzający dochód:

niezależnie od zasad rozliczania:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS i
 • NIP i
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami na rzecz Skarbu Państwa lub
 • oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie 3 miesiące

ORAZ

ROZLICZENIE – NA ZASADACH OGÓLNYCH
 

 • oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie opodatkowania,
 • dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące lub ostatni kwartał lub,
 • PIT-36 za zeszły rok akceptowany dla wniosków składanych w I półroczu (wymagane potwierdzenie złożenia dokumentu). lub
 • podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (uwzględniające 3 ostatnie miesiące, na podstawie których wyliczany jest dochód) wystawione przez Biuro rachunkowe lub
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy wystawione przez biuro rachunkowe 
ROZLICZENIE - RYCZAŁT
 • ostatnia deklaracja PIT-28 poświadczona przez US (dla wniosków składanych do końca pierwszego półrocza) lub
 • ewidencja przychodów za ostatnie 6 pełnych miesięcy (dla wniosków składanych w II półroczu) i
 • oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów
ROZLICZENIE - KARTA PODATKOWA
 • decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący i
 • oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów
ROZLICZENIE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
 • formularz F01, zawierający przychody, koszty i wynik finansowy za ostatni kwartał (dokument przedstawia dane narastająco od początku roku, wymagane złożenie potwierdzenia dokumentu) – pierwsze 8 stron formularza) lub
 • rachunek zysków i strat, zawierający wynik finansowy przedsiębiorstwa za okres ostatnich trzech miesięcy; jeżeli rachunek za dany rok nie obejmuje pełnych trzech miesięcy, należy przedstawić rachunek za rok poprzedni wystawiony przez Biuro rachunkowe
 

3. Dokument potwierdzający konsolidowane kredyty

 •  kredyty/pożyczki zaciągnięte w innych bankach:
  - umowa kredytu, lub
  - harmonogram spłat, lub
  - wyciąg z rachunku ROR lub zestawienie operacji na rachunku ROR lub dowody wpłaty dowolnej raty z  okresu ostatnich 6 miesięcy, lub
  - pismo/zaświadczenie z banku
 • karty kredytowe, kredyty w ROR, limity kredytowe, limity odnawialne:
  - wyciąg z rachunku ROR/karty kredytowej/rachunku limitu za ostatni miesiąc

Dokumenty do pobrania:

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do Oddziału Getin Banku z dowodem osobistym, odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie kredytu.
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy dopasują ofertę do Twoich potrzeb.
 3. Formalności związane z kredytem załatwimy podczas jednej wizyty.
 4. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97.

Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Co trzeba zrobić by spłacić w całości kredyt gotówkowy?

Kredyt zostaje spłacony i rozliczony w terminie 14 dni od momentu wpłaty przez Klienta środków wystarczających do całkowitej spłaty kredytu. Informację na temat wysokości tych środków Klient może uzyskać w placówce własnej Banku, bądź za pośrednictwem Infolinii po zalogowaniu do usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone.

Klienci dawnego Get Banku w celu całkowitej spłaty kredytu winni złożyć odpowiednią dyspozycję w placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii Banku. Dawni klienci DNB Nord dyspozycję całkowitej spłaty mogą złożyć w formie pisemnej w Placówce Banku.

Co mam zrobić w momencie nadpłacenia kredytu?

W sytuacji kiedy Klient wpłaci do Banku środki w kwocie przewyższającej jego wymagalne zobowiązane wynikające z umowy kredytu, nadwyżka jest księgowana na rachunku kredytu i pozostaje do dyspozycji kredytobiorcy, który w dowolnym momencie może przeznaczyć ją na spłatę kredytu.

Co to jest RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Co trzeba zrobić jak się ma problem ze spłatą kredytu?

W momencie gdy Klient wie, że może mieć problem ze spłatą kredytu, należy jak najszybciej poinformować o tym Bank poprzez placówkę lub dzwoniąc na Infolinię Banku. Każdy tego rodzaju problem jest rozpatrywany indywidualnie, tak, aby znaleźć dla klienta najlepsze rozwiązanie.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Celem sprawdzenia zdolności kredytowej, należy udać się do placówki Banku.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją gromadzącą i udostępniającą dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają oni zaciągnięte kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Dzięki zgromadzonym w BIK danym, proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt wykorzystanie danych znajdujących się w BIK oznacza oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Kiedy i na jak długo dane trafiają do BIK-u?

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i mogły poświadczać rzetelność finansową kredytobiorcy, którego dotyczą, konieczne jest wyrażenie na to zgody przez tego kredytobiorcę. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie.

Ponadto dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
 • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.
Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.
Jak można sprawdzić swoje dane w BIK?

Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on-line na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej pod adresem: www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Czy ubezpieczenie do kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak w umowie kredytu cesja praw z ubezpieczenia była wskazana jako sposób zabezpieczenia kredytu, to przy rezygnacji z ubezpieczenia Bank może wymagać od Klienta przedstawienia innego zabezpieczenia (np. własnego ubezpieczenia zakupionego na rynku bądź poręczenia cywilnego osób trzecich).

Doradzimy Ci, jaki kredyt wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.