Inwestycje

Inwestycje

Produkty inwestycyjne należą do grupy innowacyjnych i najbardziej elastycznych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. To doskonała alternatywa dla lokat terminowych, umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych zysków.

Fundusze Inwestycyjne


Obligacje Korporacyjne Plus II

„Obligacje Korporacyjne Plus II" to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK.

Cztery Szlaki

„Cztery Szlaki" to ubezpieczenie indywidulne na życie i dożycie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.