Inwestycje

Inwestycje

Produkty inwestycyjne należą do grupy innowacyjnych i najbardziej elastycznych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. To doskonała alternatywa dla lokat terminowych, umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych zysków.

„Europejski Potencjał"

„Europejski Potencjał” to produkt w formie ubezpieczenia na życie i dożycie o charakterze inwestycyjnym i z elementem ochronnym.

Obligacje Korporacyjne Plus II

„Obligacje Korporacyjne Plus II" to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK.

Fundusze Inwestycyjne