Lokata Mobilna

Atrakcyjna lokata możliwa do założenia z aplikacji Getin Mobile.

Poznaj korzyści!

  • stałe oprocentowanie 3,50%
  • lokata na okres 2 miesięcy
  • minimalna kwota lokaty 1000 PLN, maksymalna kwota 10 000 PLN
  • dostępna przez Bankowość Mobilną Getin Mobile
  • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie z oprocentowaniem równym obowiązującej w dniu odnowienia stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,50 punktu procentowego
Lokata 2-miesięczna, z oprocentowaniem nominalnym 3,50% w skali roku, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego, dostępna wyłącznie przez aplikację Getin Mobilne. Od 1 do 10 tys. zł. Klient może założyć tylko 1 lokatę.

Jeśli jesteś klientem Getin Banku, Lokatę Mobilną 3,50% możesz założyć przez aplikację Getin Mobile:

  • pobierz aplikację Getin Mobile na swój telefon. Aplikacja dostępna jest na platformę Android, iOS i Windows Phone
  • zaloguj się do bankowości mobilnej, instrukcja logowania i korzystania znajduje się tutaj.
  • wybierz kafel lokaty, a następnie opcję załóż nową lokatę
  • z listy dostępnych lokat wybierz Lokatę Mobilną 3,50%

Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej.

Najlepsza na świecie bankowość mobilna

Aplikacja Getin Mobile zdobyła główną nagrodę w konkursie Banking Technology Awards 2013 w Londynie w kategorii „Najlepsze wykorzystanie technologii mobilnych w usługach finansowych."


Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Czy na Infolinii Banku można założyć / zamknąć lokatę?

Za pośrednictwem Infolinii Banku po zalogowaniu się do usługi Bankowości Telefonicznej każdy Klient ma możliwość otwarcia bądź zamknięcia lokaty terminowej.

Jakie ponoszę opłaty za zamknięcie lokaty?

Zamknięcie lokaty oraz zlecenie przelewu na rachunek własny w Getin Banku jest całkowicie bezpłatne. Koszt zamknięcia lokaty i przelewu środków na rachunek w innym Banku jest zawarty w umowie lokaty terminowej.

Czy lokaty odnawiają się automatycznie?

W sytuacji, kiedy Klient podpisuje umowę o lokatę odnawialną, jest ona odnawiana automatycznie na zasadach zawartych w umowie. Dzień zakończenia lokaty pierwotnej jest jednocześnie dniem otwarcia nowej lokaty.

Kiedy i w jakiej formie uzyskam potwierdzenie lokaty otwartej na Infolinii Banku?

Potwierdzenie zawarcia umowy lokaty wysyłane zostanie na adres e-mail bądź drogą korespondencyjną w zależności od życzenia Klienta. Potwierdzenie wysyłane jest niezwłocznie po zrealizowaniu dyspozycji założenia lokaty.

Czy środki z zakończonej lokaty są przelewane na rachunek, z którego był zrobiony przelew czy przechodzą na kolejną lokatę?

To zależy od umowy, jaką zawarł Klient. Jeżeli została podpisana umowa na lokatę odnawialną, z kapitału oraz wypracowanych odsetek zostanie założona nowa lokata. Natomiast jeśli umowa o lokatę informuje, że jest ona nieodnawialna, środki zostaną przekazane na wskazany przez Klienta w umowie rachunek.

Nie masz konta w Getin Banku? Sprawdź jak założyć!


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.


Prace konserwacyjne w Bankowości Internetowej i Mobilnej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi od piątku 10.07.2015 r. od godziny 22.00 do niedzieli 12.07.2015r. do godziny 22.00 nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Mobilnej.

Dodatkowo informujemy, że w trakcie realizowanych prac karty płatnicze pozostaną aktywne z możliwością przeprowadzania transakcji.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem,
Getin Noble Bank S.A.

 

x