Lokaty walutowe

Oferujemy Ci atrakcyjne stałe oprocentowanie i możliwość lokowania oszczędności w walutach obcych. Dzięki tym rozwiązaniom pomnożysz nie tylko złotówki.

Poznaj korzyści!


 • atrakcyjne stałe oprocentowanie lokat
 • depozyty prowadzone w USD, EUR, GBP, CHF
 • szeroki wybór terminów - rachunki a'vista, lokaty na okres do 3 lat

Dlaczego warto skorzystać?

 • prowadzenie depozytów w 4 podstawowych walutach: USD, EUR, GBP lub CHF
 • rachunki a'vista oraz lokaty terminowe na okres umowny do 3 lat
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie lokat
 • dostęp do depozytów walutowych w placówkach własnych Banku, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i nowej Bankowości Internetowej (niedostępne w GB24 i placówkach franczyzowych), a w wybranych oddziałach obsługę gotówkową w walutach obcych

Lokata terminowa walutowa:

 • odsetki dopisywane są do kwoty lokaty w ostatnim dniu okresu umownego
 • możesz założyć na okres 1 miesiąca (oprócz lokat w CHF), 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy
 • przedłużenie lokaty na okres następny może nastąpić automatycznie
 • minimalna kwota lokaty wynosi 100 USD/EUR/GBP lub 5 000 CHF

Okres
(miesiące)
Oprocentowanie w skali roku
USDEURGBPCHF
10,20%0,20%0,20%-
30,55%0,55%0,25%0,25%
60,75%0,75%0,60%0,40%
121,00%1,00%0,60%0,60%
241,05%1,05%0,75%0,70%
361,15%1,15%0,75%0,75%

 

UWAGA:

Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje całkowitą utratą odsetek za rozpoczęty okres, a likwidacja w terminie późniejszym - obniżeniem oprocentowania do 0,05%. Likwidacja lokaty w CHF przed upływem okresu umownego skutkuje całkowitą utratą odsetek.

Rachunek walutowy a’vista:

 • rachunek możesz założyć bezpłatnie, nie płacisz też nic za jego prowadzenie
 • rachunki walutowe a'vista są nieoprocentowane

Dysponujesz oszczędnościami w walucie obcej i chciałbyś pomnożyć zgromadzony kapitał? Lokaty walutowe w Getin Banku to oferta właśnie dla Ciebie.

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 200 Oddziałach i Punktach Obsługi Klienta czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli posiadasz w Getin Banku ROR z Bankowością Internetową, to lokaty walutowe możesz zakładać przez internet 
 4. Jeśli posiadasz w Getin Banku rachunek do bezgotówkowego zakładania lokat, to lokatę możesz założyć poprzez wysyłanie środków przelewem z dowolnego banku (zawierając w tytule przelewu wszystkie wymagane parametry lokaty)
 5. Korzystając z usługi bankowości telefonicznej (Getin Phone) możesz także zakładać lokaty przez telefon
 6. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Promocje

Oprocentowanie w przypadku zerwania lokaty i oprocentowanie lokat wycofanych z oferty

Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje całkowitą utratą odsetek za rozpoczęty okres, a likwidacja w terminie późniejszym - obniżeniem oprocentowania do 0,05% w skali roku (dla lokat w CHF do 0%). Oprocentowanie dla lokat wycofanych z oferty znajduje się w poniższych plikach.

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty [PDF 120 kB]
Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Getin Noble Banku SA założonych w dawnym Get Banku SA, dawnym Wschodnim Banku Cukrownictwa SA i dawnym Banku Przemysłowym SA [PDF 140 kB]
Tabela oprocentowania rachunków i lokat DnB Nord [PDF 279 kB]

Dokumenty do pobrania:

Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Czy na Infolinii Banku można założyć / zamknąć lokatę?

Za pośrednictwem Infolinii Banku po zalogowaniu się do usługi Bankowości Telefonicznej każdy Klient ma możliwość otwarcia bądź zamknięcia lokaty terminowej.

Jakie ponoszę opłaty za zamknięcie lokaty?

Zamknięcie lokaty oraz zlecenie przelewu na rachunek własny w Getin Banku jest całkowicie bezpłatne. Koszt zamknięcia lokaty i przelewu środków na rachunek w innym Banku jest zawarty w umowie lokaty terminowej.

Czy lokaty odnawiają się automatycznie?

W sytuacji, kiedy Klient podpisuje umowę o lokatę odnawialną, jest ona odnawiana automatycznie na zasadach zawartych w umowie. Dzień zakończenia lokaty pierwotnej jest jednocześnie dniem otwarcia nowej lokaty.

Kiedy i w jakiej formie uzyskam potwierdzenie lokaty otwartej na Infolinii Banku?

Potwierdzenie zawarcia umowy lokaty wysyłane zostanie na adres e-mail bądź drogą korespondencyjną w zależności od życzenia Klienta. Potwierdzenie wysyłane jest niezwłocznie po zrealizowaniu dyspozycji założenia lokaty.

Czy środki z zakończonej lokaty są przelewane na rachunek, z którego był zrobiony przelew czy przechodzą na kolejną lokatę?

To zależy od umowy, jaką zawarł Klient. Jeżeli została podpisana umowa na lokatę odnawialną, z kapitału oraz wypracowanych odsetek zostanie założona nowa lokata. Natomiast jeśli umowa o lokatę informuje, że jest ona nieodnawialna, środki zostaną przekazane na wskazany przez Klienta w umowie rachunek.

Doradzimy Ci, jak zainwestować


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.