Ubezpieczenie nieruchomości

Chcesz mieć ubezpieczoną nieruchomość i być zwolnionym z corocznych formalności związanych z ustanowieniem cesji? Wystarczy, że skorzystasz z oferty ubezpieczenia nieruchomości w Getin Noble Banku S.A.

Specjalnie dla Klientów zawierających umowy kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych przez Getin Noble Bank S.A. przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia.

Oferta jest dostępna w 2 wariantach:

 1. Ubezpieczenie STANDARD
 2. Ubezpieczenie KOMFORT
Skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez bank jest dobrowolne. Okres ubezpieczenia wynosi 60 miesięcy. Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową może zostać skredytowana.
Dodatkowo korzystając z ubezpieczenia nieruchomości każdy Ubezpieczony oraz Kredytobiorca jest uprawniony do skorzystania ze specjalnej oferty Link4:
 • 7 dniowa promesa ubezpieczenia podróżnego – w celu aktywowania zadzwoń pod numer (22) 444 67 86
 • 10% zniżka na ubezpieczenie komunikacyjne OC+AC – w celu zakupu polisy zadzwoń pod numer (22) 444 67 86
Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia oraz wysokością opłaty ubezpieczeniowej. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń.
Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z Link4 Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Getin Noble Bank S.A. pełni rolę Ubezpieczającego.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach ubezpieczenia Nieruchomości dla Kredytobiorców hipotecznych Getin Noble Banku S.A.
 
Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji Związku Banków Polskich o Dobrych Praktykach na Polskim Rynku Bancassurance w Zakresie Ubezpieczeń Ochronnych Powiązanych z Produktami Bankowymi. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi prawidłową i przejrzystą dokumentację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Masz pytania związane z ubezpieczeniem?

Zapraszamy do Placówki Getin Banku lub do kontaktu z Infolinią 197 97

Jak zgłosić roszczenie?

1. Ubezpieczenie nieruchomości w Link4 TU S.A.:

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nieruchomości w Link4 TU S.A. może nastąpić:
 • telefonicznie pod numerem   22 444 44 44 lub,
 • faksem na nr 22 444 44 44 w przypadku skorzystania z formularza „Zgłoszenie szkody”, lub
 • przesłanie skanu wypełnionego formularza „Zgłoszenie szkody” na adres e-mail: szkody@link4.pl
W celu uzyskania pomocy Assistance Domowy należy skontaktować się z Centrum Pomocy pod całodobowym numerem telefonu:
 • +48 22 444 44 44
2. Ubezpieczenie nieruchomości w TU Europa S.A.:

Zgłaszanie szkód dotyczących ubezpieczenia nieruchomości w TU Europa S.A.:
 1. Wypełnienie wniosku „Zgłoszenie szkody”
 2. Złożenie wniosku wraz z dokumentacją w najbliższej placówce Getin Banku lub przesłanie wniosku wraz z dokumentacją na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Departament Obsługi Produktów
ul. Gwiaździsta 62,
53-413 Wrocław

W ramach uzyskania pomocy Home Assistance należy skontaktować się z Centrum Pomocy pod całodobowym numerem telefonu:
 • +48 22 563 11 58 lub +48 22 383 21 58
 • lub wysłać fax na numer: +48 22 522 25 45
W ramach usług Concierge należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu*:
 • +4822 205 60 08
 • lub wysłać fax na numer +48 22 288 81 70.

*dotyczy Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody do 30.06.2013 r.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony banku w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

Dokumenty do pobrania: