Bankowość elektroniczna

System bankowości elektronicznej umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie finansami w firmie, także przez kanał elektroniczny wraz z pakietem usług dodatkowych.
 • bezpłatna i pełna obsługa rachunku przez Internet i telefon
 • informacja o stanie środków na rachunku i przelewy poprzez SMS
 • możliwość założenia dowolnej ilości rachunków pomocniczych w PLN, USD, EUR, CHF, GBP
Obsługa naszego konta przez internet jest prosta, bezpłatna, a przede wszystkim może zaoszczędzić Twój cenny czas. Teraz będziesz mógł się skupić na planach rozwojowych Twojej Firmy.

Twojej Firmie oferujemy przede wszystkim:

 • wygodne konto firmowe
 • pakiet bezpłatnych usług dodatkowych
 • wygodną obsługę rachunku przez telefon i internet
 • uproszczone procedury i formalności
 • kartę debetową Mastercard BussinesCard Electronic niespersonalizowaną (lub spersonalizowną na wniosek klienta), akceptowaną na całym świecie
 • limit debetowy po trzech miesiącach prawidłowego funkcjonowania rachunku bez dostarczania dokumentów finansowych
 • stałe zlecenia płatnicze, polecenie zapłaty oraz automatyczne lokowanie środków

Zapewniamy też wygodną obsługę konta:

 • przez internet - przy pomocy serwisu GB24 zabezpieczonego kartą mikroprocesorową lub TAN masz dostęp do pełnej informacji i obsługi rachunku
 • przez telefon - dzięki usłudze TELE GB po ustanowieniu hasła możesz uzyskać informacje o historii operacji i saldzie rachunku oraz realizować dyspozycje za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Firmowego
 • przez telefon komórkowy - dzięki usłudze SMS Serwis możesz otrzymywać informacje o rachunku i dokonywanych na nim operacjach oraz zlecać przelewy pieniężne

Dodatkowe korzyści dla Ciebie i Twojej firmy:

 • masz możliwość założenia dowolnej ilości rachunków pomocniczych w PLN, USD, EUR, CHF, jeśli dysponujesz nadwyżkami finansowymi, możemy zaproponować Ci korzystne warunki inwestowania
 • automatyczne lokowanie środków
 • proponujemy także kompleksową obsługę transakcji eksportowo-importowych
 • z nami uzyskasz dostęp do różnych źródeł finansowania

Funkcjonalności naszego systemu:

 • wyświetlanie listy rachunków dostępnych w kanale www
 • przeglądanie danych dotyczących rodzaju posiadanych rachunków oraz stanu środków na rachunkach
 • sprawdzanie wysokości przyznanego limitu debetu lub kredytu w rachunku
 • możliwość pobrania wyciągu (usługa z kartą mikroprocesorową) lub historii operacji (usługa z kartą TAN)
 • realizacja przelewów wewnętrznych (na rachunki w GETIN Banku)
 • realizacja przelewów do innych banków, w tym do US i ZUS
 • realizacja przelewów walutowych (tylko usługa z kartą  mikroprocesorową)
 • informacja na temat statusu przelewów (zrealizowany, odrzucony, oczekujący)
 • możliwość tworzenia bazy odbiorców przelewów
 • możliwość tworzenia przelewów zdefiniowanych (szablonów przelewów)
 • możliwość zakładania i zrywania lokat
 • przeglądanie tabeli oprocentowań lokat
 • awizowanie wypłat gotówkowych w oddziale
 • import przelewów z zewnętrznego systemu księgowego (tylko usługa z kartą  mikroprocesorową)
 • realizacja zleceń z odroczonym terminem płatności

System GB24 gwarantuje bezpieczne operacje:

Bank zapewnia:
 • kontrolę dostępu do systemu i poszczególnych jego funkcji
 • autoryzację przesyłanych danych poprzez użycie karty mikroprocesorowej
 • komunikację z bankiem SSL AES – 256 bitowe odwzorowanie karty wzorów podpisów
 • logi systemowe stanowiące rejestr wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników systemu

Klient powinien pamiętać, że:

 • logowanie powinno nastąpić wyłącznie ze strony głównej http://www.getinbank.pl/ poprzez wybranie opcji „logowanie”, ze strony https://www.gb24.pl/ poprzez wybór niebieskiego klawisza lub bezpośrednio ze strony https://korporacja.gb24.pl/
 • przed wpisaniem identyfikatora i hasła klient powinien upewnić się, że w nazwie strony widnieje oznaczenie https, a w dolnym pasku przeglądarki symbol kłódki, który jest oznaczeniem certyfikatu bezpieczeństwa
 • hasło oraz kod PIN powinny być znane tylko użytkownikowi, nie powinien on tych informacji nikomu udostępniać
Proponujemy Ci uproszczone procedury przy zakładaniu rachunku firmowego. Teraz jeszcze szybciej poznasz wszystkie korzyści naszej bankowości elektronicznej.

Dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:


 • Dokument tożsamości
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
 • Odpis z KRS
 • Dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
 • Dokument określający status prawny

Dokumenty do pobrania:

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do Oddziału Getin Banku, obsługującego klienta firmowego
 2. Formalności związane z założeniem konta załatwimy podczas jednej wizyty
 3. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu: 32 604 30 70
 4. Konto możesz także otworzyć online: https://firma.getinbank.pl/wniosek/

Doradzimy Ci, jaki rachunek wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.