Jesteśmy zainteresowani

 

  • współpracą z FinTech-ami
  • tworzeniem unikalnych rozwiązań
  • wykorzystaniem szans wynikających z PSD 2

 

Zakres współpracy

Wychodząc naprzeciw rewolucji technologicznej dokonującej się w branży finansowej oraz IT, zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy posiadające unikalny na rynku know-how produktowy.

Jako Bankowość Korporacyjna Getin Noble Bank S.A. jesteśmy zainteresowani długofalową współpracą z podmiotami z sektora FinTech, która przyniesie szereg korzyści obu stronom.

Zakres i sposób współpracy pozostaje do ustalenia, natomiast widzimy szanse osiągnięcia efektu synergii zwłaszcza w kontekście wejścia w życie dyrektywy usługach płatniczych nr 2015/2366 (PSD2).

W ramach współpracy jesteśmy zainteresowani:

  • udostępnieniem unikalnych rozwiązań dla Klientów korporacyjnych,
  • wykorzystaniem PolishAPI w rozwoju oferty Banku dla swoich Klientów
  • obsługą transakcyjną i bankową firm FinTech, w tym obsługą Krajowych Instytucji Płatniczych,
  • ulepszeniem produktów banku, poprzez podniesienie jakości, redukcję kosztów,
  • wypracowywaniem modeli biznesowych dotychczas niedostępnych dla Banku czy też jego Klientów, wykorzystujących innowacje z branży FinTech

Prosimy o przesyłanie propozycji współpracy poprzez wypełnienie zgłoszenia w formularzu poniżej.

Zapraszamy do współpracy!

formularz

Wypełnij formularz

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, informuje, że w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane powyżej podane dane osobowe w celu skontaktowania się i omówienia oferty, której dotyczy formularz. Informujemy, iż jest Pani/Pan uprawniona/y do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia tych danych.

Zgłaszający przekazuje Getin Noble Bankowi informacje i materiały składające się na opis projektu dobrowolnie, z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność. Getin Noble Bank zastrzega sobie możliwość nie ujawniania kontaktującym się z nim podmiotom, że rozwiązania podobne do projektu opracowuje, rozwija lub wdraża samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W szczególności, może to skutkować wyrażeniem przez Getin Noble Bank braku zainteresowania zgłoszonym projektem bez podania przyczyny. Getin Noble Bank nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieprawidłową identyfikacją właściciela praw autorskich do przedstawionego pomysłu lub rozwiązania stanowiącego istotę projektu lub jego część. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia Getin Noble Banku w błąd w kwestii wskazania niewłaściwego podmiotu, będącego właścicielem praw autorskich lub patentu do zgłaszanego pomysłu lub rozwiązania. W sytuacji błędnego wskazania przez zgłaszającego osób lub podmiotów posiadających prawa autorskie lub patenty do zgłaszanych pomysłów lub rozwiązań, zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku skierowania przeciwko Getin Noble Bankowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich lub patentów do pomysłu lub rozwiązania, Getin Noble Bank skieruje zgłoszone roszczenia przeciwko niemu, a zgłaszający jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu ew. naruszenia praw autorskich lub patentów. Odpowiedzialność zgłaszającego nie jest ograniczona do jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku skierowania wobec Getin Noble Banku roszczeń lub zarzutów, których powodem było wprowadzenie Getin Noble Banku przez zgłaszającego w błąd, Getin Noble Bank może ujawnić fakt zgłoszenia mu projektu, jak również jego szczegóły upoważnionym do tego stronom.

Masz pytania?

Zadzwoń z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:

197 00

Infolinia dla Klientów firmowych i Sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora.


Napisz do nas - skontaktujemy się z Tobą

Napisz do nas wiadomość