Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19

  • Korzyści dla Klienta
  • Przeznaczenie