Bank posiada w ofercie gwarancje oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis oraz gwarancje płynnościowe w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP)

  • Korzyści dla Klienta
  • Przeznaczenie