Automatyczne Lokowanie Środków

Najefektywniejsze wykorzystanie nadwyżek finansowych na rachunkach bieżących

Lokaty złotowe i walutowe

Oferujemy atrakcyjne możliwości lokowania środków. Zapewniamy indywidualne podejście do Klienta oraz dobór optymalnych warunków lokowania. Lokaty dostępne w PLN, EUR, USD, CHF, GBP