Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Rozliczenie Transakcji Zagranicznych - Dla Firm
Rozliczenie Transakcji Zagranicznych - Dla Firm

Rozliczenie Transakcji Zagranicznych

Prowadzisz rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi? Poznaj korzyści naszej oferty!

 • Niskie opłaty za usługi
 • Szybka realizacja przekazów pieniężnych i czeków zagranicznych
 • Możliwość negocjowania kursów walut

Poznaj korzyści

Posiada w ofercie usługi, które ułatwią Twojej firmie rozliczenia z parterami za granicą. Zapoznaj się z ofertą i zyskaj łatwą, bezpieczną i szybką realizację rozliczeń zagranicznych!

Polecenie wypłaty za granicę lub do innego banku krajowego w tym przelewy europejskie SEPA i przelewy z zagranicy

 • W ten sposób możesz przekazać pieniądze na rachunek odbiorcy w banku krajowym lub zagranicznym albo otrzymać środki z zagranicy lub innych banków krajowych
 • Polecenia wypłaty za granicę lub do innego banku krajowego dokonasz w walucie obcej
 • Przelewy europejskie SEPA wykonasz wyłącznie w walucie EUR
 • Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu SWIFT, który gwarantuje szybkie i bezpieczne przekazywanie zleceń
  mogą być one realizowane w formie:
  • przelewu określonej w zleceniu kwoty waluty na rachunek beneficjenta (jeśli podane są wszystkie informacje niezbędne do realizacji przelewu)
  • przelewu europejskiego SEPA (jeśli podane informacje spełnią  warunki przelewu SEPA)
 • Obsługujemy:
  • polecenia wypłaty za granicę – związane z importem towarów lub usług i transferami prywatnymi
  • polecenia wypłaty z zagranicy – dotyczące zapłaty za eksportowany towar lub usług i transfery prywatne
  • realizujemy płatności w handlu zagranicznym w oparciu o współpracę z bankami zagranicznymi prowadzącymi nasze rachunki NOSTRO. Lista korespondentów prowadzących rachunki NOSTRO na rzecz GNB w poszczególnych walutach dostępna jest tutaj.

Czek zagraniczny

 • Dzięki tej formie płatności możesz wyeliminować ryzyko utraty gotówki (w wyniku zgubienia lub kradzieży) oraz wykluczyć możliwość nieotrzymania zapłaty w rozliczeniach z kontrahentami
 • Jest to instrument zapłaty występujący przy regulowaniu należności na mniejsze kwoty, stanowi tzw. nieuwarunkowaną formę zapłaty i w zależności od terminu zapłaty może być bardziej korzystny z punktu widzenia eksportera bądź importera
 • Zakup czeku bankierskiego jest bezpiecznym sposobem przewozu środków walutowych za granicę, w przypadku gdy środki muszą być zapłacone w gotówce a nie przelewem
 • Przyjmujemy do inkasa czeki w walutach obcych w tym:
  • czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne,
  • czeki z wystawienia niebankowego,
  • inne dokumenty płatnicze (np. Money Order, Global Money Order, World Money Order)
  • przyjęte czeki przesyłane są do banku wystawcy, a uznanie rachunku Klienta następuje po otrzymaniu przez bank sumy czekowej. Czas oczekiwania wynosi około 6 tygodni

Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych d

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Dokumenty


Nota prawna

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.