Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Faktoring - Dla Firm
Faktoring - Dla Firm

Faktoring

Skorzystaj z faktoringu, aby otrzymać zapłatę za wystawioną przez Twoją Firmę fakturę przed jej terminem płatności. Dzięki temu łatwo zamienisz należności na środki finansowe.

 • Limit do kwoty 1 000 000 zł
 • Okres finansowania do 90 dni

Poznaj korzyści

Udzielasz kredytu kupieckiego i w związku z tym czasem masz problem z dostępem do gotówki? Chcesz wyeliminować obawy o niewypłacalności kontrahentów? Nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Proste warunki

 • Usługa finansowa, dzięki której Bank sfinansuje krótkoterminowe należności przed terminem płatności
 • Możliwość wykupu faktur w 48 godzin
 • Zaliczkę w wysokości 100% wartości faktury
 • Poprawę płynności finansowej Twoje Firmy
 • Minimum formalności i brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • Faktoring niepełny oraz faktoring JST i JSP

Dlaczego faktoring?

 1. Faktoring pomaga rozwiązać problem braku gotówki spowodowany udzieleniem kredytu kupieckiego
 2. Poprawia płynność, a także zwiększa stabilność przepływów finansowych za sprawą zwiększenia dyscypliny płatniczej dłużników
 3. Eliminuje obawy o niewypłacalność kontrahenta poprzez stały monitoring i czynności windykacyjne
 4. Dzięki tym działaniom poprawie ulegają również wskaźniki finansowe – spadek należności, wzrost sprzedaży, a współpraca z odbiorcami ulega poprawie
 5. Obsługa faktoringowa, poza wykupem wierzytelności, obejmuje również ich księgowanie, sporządzanie raportów i analiz, dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności – wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, administrowanie wierzytelnościami

Szczegóły oferty

Faktoring niepełny

 • Bank nie przejmuje jednak ryzyka wypłacalności Kontrahenta. Twoja Firma zobowiązana jest do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez Kontrahentów po okresie regresu (najczęściej 30 dni)
 • Bank wykupuje wierzytelność, wypłacając 100% wartości faktury potrąconej o koszt faktoringu
 • Okres regresu wynosi 30 dni
 • Limit kwotowy to 1 mln zł
 • Proponujemy Twojej Firmie okres finansowania do 90 dni
 • Wymagamy co najmniej 6-miesięcznej współpracy pomiędzy Twoją Firmą a Twoim Kontrahentem
 • Faktury możesz przedstawić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu

Faktoring JST i JSP

 • Produkt skierowany do dostawców towarów i usług pracujących na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Jednostek Skarbu Państwa
 • Przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników
 • Wpłacamy zaliczkę na poczet wykupionych wierzytelności w wysokości 100% kwoty
 • Transakcja wykupu wierzytelności jest dokonywana każdorazowo za zgodą Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Jednostki Skarbu Państwa, w zależności od produktu

Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (zwany dalej: Bankiem). Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Bank do chwili prezentacji usług świadczonych przez Bank oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Bank. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Dokumenty


Nota prawna

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.