Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Faktoring - Dla Firm
Faktoring - Dla Firm

Faktoring

Skorzystaj z faktoringu, aby otrzymać zapłatę za wystawioną przez Twoją Firmę fakturę przed jej terminem płatności. Dzięki temu łatwo zamienisz należności na środki finansowe.

 • Limit do kwoty 1 000 000 zł
 • Okres finansowania do 90 dni

Poznaj korzyści

Udzielasz kredytu kupieckiego i w związku z tym czasem masz problem z dostępem do gotówki? Chcesz wyeliminować obawy o niewypłacalności kontrahentów? Nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Proste warunki

 • Usługa finansowa, dzięki której Bank sfinansuje krótkoterminowe należności przed terminem płatności
 • Możliwość wykupu faktur w 48 godzin
 • Zaliczkę w wysokości 100% wartości faktury
 • Poprawę płynności finansowej Twoje Firmy
 • Minimum formalności i brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • Faktoring niepełny oraz faktoring JST i JSP

Dlaczego faktoring?

 1. Faktoring pomaga rozwiązać problem braku gotówki spowodowany udzieleniem kredytu kupieckiego
 2. Poprawia płynność, a także zwiększa stabilność przepływów finansowych za sprawą zwiększenia dyscypliny płatniczej dłużników
 3. Eliminuje obawy o niewypłacalność kontrahenta poprzez stały monitoring i czynności windykacyjne
 4. Dzięki tym działaniom poprawie ulegają również wskaźniki finansowe – spadek należności, wzrost sprzedaży, a współpraca z odbiorcami ulega poprawie
 5. Obsługa faktoringowa, poza wykupem wierzytelności, obejmuje również ich księgowanie, sporządzanie raportów i analiz, dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności – wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, administrowanie wierzytelnościami

Szczegóły oferty

Faktoring niepełny

 • Bank nie przejmuje jednak ryzyka wypłacalności Kontrahenta. Twoja Firma zobowiązana jest do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez Kontrahentów po okresie regresu (najczęściej 30 dni)
 • Bank wykupuje wierzytelność, wypłacając 100% wartości faktury potrąconej o koszt faktoringu
 • Okres regresu wynosi 30 dni
 • Limit kwotowy to 1 mln zł
 • Proponujemy Twojej Firmie okres finansowania do 90 dni
 • Wymagamy co najmniej 6-miesięcznej współpracy pomiędzy Twoją Firmą a Twoim Kontrahentem
 • Faktury możesz przedstawić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu

Faktoring JST i JSP

 • Produkt skierowany do dostawców towarów i usług pracujących na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Jednostek Skarbu Państwa
 • Przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników
 • Wpłacamy zaliczkę na poczet wykupionych wierzytelności w wysokości 100% kwoty
 • Transakcja wykupu wierzytelności jest dokonywana każdorazowo za zgodą Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Jednostki Skarbu Państwa, w zależności od produktu

Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych d

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Dokumenty


Nota prawna

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.