Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Kredyt Inwestycyjny - Dla Firm
Kredyt Inwestycyjny - Dla Firm

Kredyt Inwestycyjny

Twoja Firma ma szansę na rozwój? Potrzebujesz wsparcia finansowego? Nasz kredyt inwestycyjny pozwoli Ci zrealizować plany.

 • Kredyt do 100% wartości inwestycji
 • Szybka decyzja  kredytowa
 • Długoterminowe finansowanie

Poznaj korzyści

Kredyt inwestycyjny pomoże Twojej Firmie dynamicznie się rozwijać. Możesz go przeznaczyć na zakup nowych lub używanych środków trwałych albo na budowę, rozbudowę, bądź też modernizację infrastruktury produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Proste warunki:

 • Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nowych lub powiększaniu istniejących zdolności wytwórczych i usługowych Twojej Firmy. Jest udzielany na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji lub zwiększenia majątku trwałego
 • Oferujemy kwotę pożyczki nawet do 100% wartości inwestycji i okres kredytowania do 15 lat (w przypadku zabezpieczenia hipotecznego)
 • Kredyt jest uruchamiany w całości lub w transzach
 • Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie księgowych dokumentów kosztowych dotyczących zrealizowanej fazy projektu, kosztorysów, faktur
 • Istnieje też możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału

Kredyt jest dostępny dla:

 1. Osób fizycznych prowadzącących własną działalność gospodarczą lub działających w ramach spółek osobowych
 2. Spółek prawa handlowego
 3. Osób wykonujących wolny zawód

Przyjazna inwestycja

Poznaj korzyści oferty specjalnej:

 • Uproszczona procedura finansowania zakupu nowych i używanych środków trwałych
 • Finansowanie nawet do 100% wartości brutto inwestycji
 • Możliwość uzyskania kredytu w kwocie stanowiącej równowartość aż 25% udokumentowanego przychodu ze sprzedaży Twojej Firmy, za ostatni rok obrachunkowy
 • Okres kredytowania do 7 lat
 • Udzielenie kredytu w oparciu o przychody lub dochody firmy
 • Preferencyjne warunki dla stałych klientów Banku* i Klientów wykonujących wolne zawody**

Zapytaj o szczegóły kredytu

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych d

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

DokumentyNota prawna

* Dotyczy Klientów spełniających definicję "stałego klienta" określoną w przepisach Banku.
** Dotyczy lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, architektów, doradców podatkowych.
Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.