Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Kredyt pod Dotację - Dla Firm
Kredyt pod Dotację - Dla Firm

Kredyt pod Dotację

Dla Przedsiębiorców ubiegających się o dotacje unijne, przygotowaliśmy specjalną ofertę kredytowania.

 • Finansowanie do 80 % wartości inwestycji
 • Kredyt może być udzielony jako pomostowy lub inwestycyjny
 • Bezpłatna analiza wniosku kredytowego

Poznaj korzyści

Dotacje z Unii Europejskiej to olbrzymia szansa na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu kredytowi także Twoja Firma może starać się o europejskie dofinansowanie. Nasz kredyt pomoże poprawić konkurencyjność Twojej Firmy i nie zablokuje jej środków bieżących.​

Proste warunki:

 • Finansowanie do 80% inwestycji. Wystarczy 20% wkładu własnego
 • Okres kredytowania do 60 miesięcy
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • Dajemy Ci możliwość przesunięcia spłaty, po uzgodnieniu karencji
 • Możesz uzyskać promesę kredytową na okres 6 miesięcy

Zabezpieczeniem kredytu może być:

 1. Cesja praw z dotacji unijnej
 2. Zastaw rejestrowy na przedmiocie dotacji (lub hipoteka na nieruchomości w przypadku inwestycji budowlanych) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 3. Inne (hipoteka na nieruchomości, kaucja, poręczenie funduszu poręczeniowego, BGK itp.)

Formy finansowania

Kredyt pomostowy

 • Wykorzystasz go na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych projektu do wysokości dotacji
 • Jego spłata następuje jednorazowo, po otrzymaniu wnioskowanych środków z Unii Europejskiej

Kredyt inwestycyjny

 • Możesz go wykorzystać na pokrycie pozostałej części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu
 • Zapewniamy Ci kredyt, który spłacisz w ratach po zakończeniu inwestycji
 • Dopuszczamy możliwość uruchamiania kredytu transzami

Zapytaj o szczegóły kredytu

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych d

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

DokumentyNota prawna

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A.