Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Transakcje Swapa Odsetkowego (IRS) - Dla Firm
Transakcje Swapa Odsetkowego (IRS) - Dla Firm

Transakcje Swapa Odsetkowego (IRS)

Zabezpiecz ryzyko wzrostu stopy procentowej.

  • Rynkowe ceny i brak dodatkowych kosztów transakcyjnych
  • Szybka realizacja wyceny i zawarcia transakcji oraz jej księgowania.

Poznaj korzyści

Zmiany stóp procentowych utrudniają prognozowanie kosztu kredytów, wyniku finansowego oraz rentowności inwestycji w przedsiębiorstwie. Transakcje Swapa Odsetkowego (IRS) pozwalają w prosty sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stopy procentowej w długim horyzoncie czasowym.

Zawierając transakcje walutowe z Getin Noble Bank każdy Klient może liczyć na:

  • Rynkowe ceny i brak dodatkowych kosztów transakcyjnych
  • Możliwość zawarcia transakcji w ramach przyznanego Limitu Transakcyjnego
  • Szybką realizację wyceny i zawarcia transakcji oraz jej księgowania
  • Bardzo dobre dopasowanie transakcji do rzeczywistych potrzeb (każda transakcja jest przygotowywana osobno zgodnie z szczegółowymi życzeniami Klienta i niestandardowymi parametrami zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej)
  • Bezpośrednią obsługę przez doświadczonego dealera rynków finansowych, a także dostęp do aktualnych informacji ekonomicznych i analiz rynkowych

Jak rozpocząć współpracę?

  • Transakcje Swapa Odsetkowego IRS oferowane są po podpisaniu Umowy Ramowej.
  • Aby zawierać Transakcje IRS,  Bank przyznaje Klientowi Limit Transakcyjny, w przypadku jego braku należy złożyć Zabezpieczenie pieniężne. Limit Transakcyjny potrzebny do zawierania transakcji jest bezpłatny, a proces jego uruchomienia skrócony jest do minimum.
  • Bank dba o bezpieczeństwo Klientów, na bieżąco monitoruje ekspozycję stopy procentowej Klienta i oferuje tylko takie produkty, które odpowiadają jego potrzebom.

Jak skorzystać?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu zapoznania się ze szczegółami oferty: 

Piotr Kudła
Biuro Sprzedaży Produktów Skarbowych
Zadzwoń: + 48 (22) 379 30 51