Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych - Dla Firm
Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych - Dla Firm

Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych

Ochrona ubezpieczeniowa w jednym z dwóch atrakcyjnych wariantów.

Poznaj korzyści

Specjalnie dla Posiadaczy oraz Użytkowników kart płatniczych przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia, zapewniającą ochronę ubezpieczeniową w jednym z dwóch atrakcyjnych wariantów.

MasterCard Business Card gwarantuje ochronę w wariancie podstawowym, który obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • Na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
 • Na wypadek utraty gotówki,
 • Od zakupów dokonanych przy użyciu karty,
 • Pakiet Teczka.

Dla MasterCard Executive Business Card oraz wszystkich kart kredytowych Bank udostępnia ochronę w wariancie rozszerzonym, który obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • Na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
 • Na wypadek utraty gotówki,
 • Zakupów dokonanych przy użyciu karty,
 • Pakiet Teczka,
 • Assistance medyczny na terytorium RP,
 • Druga opinia medyczna,
 • Infolinia medyczna.

Szczegółowe informacje

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci lub zrealizuje świadczenie ubezpieczeniowe w zależności od wybranego wariantu, w wysokości: 

 • 150 Euro - nieuprawnione użycie karty,
 • 1 000 PLN lub 5 000 PLN - utrata gotówki,
 • 1 000 PLN lub 2 000 PLN - zakupy dokonane przy użyciu karty, 
 • 1 000 PLN lub 2 000 PLN - Pakiet Teczka,
 • 1 000 PLN - Assistance medyczny na terytorium RP,
 • bez limitu - Druga opinia medyczna,
 • bez limitu - Infolinia medyczna.

Dodatkowo Bank pomoże ubezpieczonemu w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez poszczególne Miesiące ubezpieczenia do dnia zakończenia obowiązywania Umowy Rachunku bądź Umowy o Kartę.. Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne.

Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Produkt został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. Getin Noble Bank S.A. pełni rolę Ubezpieczającego. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zwarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia do kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. dla Klienta Firmowego.

Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.Zapytaj o ubezpieczenie

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Dokumenty


Nota prawna

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.