Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych - Dla Firm
Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych - Dla Firm

Dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Płatniczych

Ochrona ubezpieczeniowa w jednym z dwóch atrakcyjnych wariantów.

Poznaj korzyści

Specjalnie dla Posiadaczy oraz Użytkowników kart płatniczych przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia, zapewniającą ochronę ubezpieczeniową w jednym z dwóch atrakcyjnych wariantów.

MasterCard Business Card gwarantuje ochronę w wariancie podstawowym, który obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • Na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
 • Na wypadek utraty gotówki,
 • Od zakupów dokonanych przy użyciu karty,
 • Pakiet Teczka.

Dla MasterCard Executive Business Card oraz wszystkich kart kredytowych Bank udostępnia ochronę w wariancie rozszerzonym, który obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • Na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
 • Na wypadek utraty gotówki,
 • Zakupów dokonanych przy użyciu karty,
 • Pakiet Teczka,
 • Assistance medyczny na terytorium RP,
 • Druga opinia medyczna,
 • Infolinia medyczna.

Szczegółowe informacje

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci lub zrealizuje świadczenie ubezpieczeniowe w zależności od wybranego wariantu, w wysokości: 

 • 150 Euro - nieuprawnione użycie karty,
 • 1 000 PLN lub 5 000 PLN - utrata gotówki,
 • 1 000 PLN lub 2 000 PLN - zakupy dokonane przy użyciu karty, 
 • 1 000 PLN lub 2 000 PLN - Pakiet Teczka,
 • 1 000 PLN - Assistance medyczny na terytorium RP,
 • bez limitu - Druga opinia medyczna,
 • bez limitu - Infolinia medyczna.

Dodatkowo Bank pomoże ubezpieczonemu w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez poszczególne Miesiące ubezpieczenia do dnia zakończenia obowiązywania Umowy Rachunku bądź Umowy o Kartę.. Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne.

Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Produkt został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. Getin Noble Bank S.A. pełni rolę Ubezpieczającego. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zwarte są w Warunkach grupowego ubezpieczenia do kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. dla Klienta Firmowego.

Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.Zapytaj o ubezpieczenie

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (zwany dalej: Bankiem). Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Bank do chwili prezentacji usług świadczonych przez Bank oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Bank. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Dokumenty


Nota prawna

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.