Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - Dla Firm
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - Dla Firm

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Oferta ubezpieczeń grupowych przygotowanych przez ProEkspert Sp. z o.o. dla Klientów Getin Noble Bank S.A. znajduje się na stronie www.pro-ekspert.pl.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.


Dokumenty archiwalne oraz dotyczące dla produktów wycofanych z oferty w tej kategorii dostępne są w Centrum Dokumentów.