• Możliwość zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji Swapa Odsetkowego (IRS)
  • Zabezpieczenia wzrostu kosztów obsługi kredytu opartego o zmienną stopę procentową

Jak skorzystać?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu zapoznania się ze szczegółami oferty: 

Michał Szynalski
Departament Produktów Skarbowych
Zadzwoń: + 48 (22) 379 30 54