Tarcza finansowa PFR 2.0 dla dużych firm

  • W których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników,
  • Obrót przekracza 50 mln euro