Tarcza Finansowa PFR
dla małych i średnich firm

  • zatrudniających do 249 pracowników z wyłączeniem właściciela,
  • których roczny obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln EUR, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR