Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

  • W których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników,
  • Obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.