Ubezpieczenia dla Klienta korporacyjnego zostały wycofane ze sprzedaży z dniem 30.04.2018 r.