Oferta ubezpieczeń grupowych przygotowanych przez ProEkspert Sp. z o.o. dla Klientów Getin Noble Bank S.A. znajduje się na stronie www.pro-ekspert.pl.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

 

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Grupa Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.)