GetinAPI

Interfejs dostępu do usług PSD2 Getin Noble Banku

Udostępniony interfejs zapewnia dostęp do zdefiniowanych w dyrektywie PSD2 nowych usług świadczonych przez strony trzecie (TPP).
Korzystając z interfejsu w bezpieczny sposób możesz uzyskać dostęp do usług inicjowania płatności (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF).

Skorzystaj z GetinApi

Dostęp i wsparcie
Dostęp i wsparcie

Bank zapewnia bezpłatny dostęp do środowiska testowego oraz wsparcie przy wdrażaniu usług interfejsu

Prosta Implementacja
Prosta Implementacja

Interfejs API Getin Noble Banku zapewnia prostą integrację z systemami transakcyjnymi Banku dedykowanymi dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych

Informacje
Informacje

Więcej informacji o interfejsie znajdziesz w dostępnej na portalu dokumentacji biznesowej oraz FAQ

Standard
Standard

Interfejs został zbudowany w oparciu o standard polskiego sektora płatności tzw. PolishAPI