Raporty

Raporty

Raporty kwartalne

Publikowane raporty umożliwiają porównanie dostępności i efektywności specjalnego interfejsu z dostępnością i efektywnością interfejsów bezpośredniego dostępu.

 

Okres raportu: 14.06.2019 - 30.09.2019