Decyzja UOKiK RKR nr 4/2017

09.08.2017


Informujemy, że Bank otrzymał decyzję UOKIK RKR nr 4/2017.

Informujemy, że Bank otrzymał decyzję UOKIK RKR nr 4/2017. Decyzja w pkt  I i V jest prawomocna , natomiast w zakresie pkt II, III, IV, VI,VII i VIII Bank złożył odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w tej części decyzja jest nieprawomocna.

Treść decyzji