Jak pracujemy 12 listopada 2018 r.

09.11.2018

Szanowni Państwo,

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) będzie Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy.

 

Jak będziemy pracować w tym dniu?

Placówki Getin Banku będą zamknięte.

Systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir, Express Elixir i SORBNET będą działały jak w dniu roboczym, co oznacza, że Bank będzie księgował zlecenia przychodzące oraz realizował zlecenia wychodzące.

Lokaty nieodnawialne z datą końca określoną na 12.11.2018 r. zostaną przeksięgowane na rachunki wskazane w dyspozycji, a lokaty odnawialne odnowią się na kolejny okres.

Zlecenia stałe realizowane będą jak w dniu roboczym. W sytuacji gdy 12.11.2018 r. na koncie nie będzie wystarczających środków do realizacji transakcji, ponowimy próbę 13.11.2018 r..

Zobowiązania kredytowe (kredyty, karty kredytowe) z datą płatności przypadającą na 12.11.2018 r. będą pobierane jak w dzień roboczy, jednak dla Państwa komfortu płatności, które wpłyną w dniu 13.11.2018 r., potraktujemy również jako spłatę terminową.

Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Infolinii dostępni całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00. Numer dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 197 97, a dla połączeń z zagranicy: +48 32 604 30 01. Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

 

Z poważaniem,
Zespół Getin Banku