Nowości dostępne w Bankowośći Elektronicznej

21.12.2018

Drodzy Klienci,

 

Od 19 grudnia 2018 dostępna jest nowa wersja aplikacji Getin Mobile (2.18) zachęcamy do aktualizacji aplikacji i do zapoznania się ze zmianami w Bankowości Elektronicznej.

 

Skróty funkcji w aplikacji Getin Mobile

 

W nowej wersji aplikacji udostępniamy funkcje 3DTouch (dla telefonów z systemem iOS) i Longpress (dla telefonów z systemem Android), czyli intuicyjne skróty do często używanych funkcji.

Wystarczy mocniej przycisnąć ikonę aplikacji Getin Mobile jeszcze przed wejściem do aplikacji z ekranu głównego telefonu, by wywołać menu najpopularniejszych funkcji takich jak BLIK, Przelew, Historia transakcji czy Kontakt z Bankiem (Getin Phone)

 IMG_D4BEAD2CC7A7-1_iphone7gold_portrait.png [256.12 KB] 

Po wybraniu skrótu BLIK, zobaczycie Państwo od razu wygenerowany kod BLIK, który będzie można wpisać na stronie internetowej, bankomacie lub terminalu płatniczym w sklepie stacjonarnym. W przypadku pozostałych funkcji konieczne jest zalogowanie do aplikacji, ale od razu po zalogowaniu aplikacja otworzy się na ekranie z wybraną funkcjonalnością.

  

Wniosek o przeniesienie wynagrodzenia w Bankowości Internetowej i Mobilnej

 

W najnowszej wersji aplikacji po wybraniu z menu sekcji Oferta i wnioski/Nowy wniosek znajdą Państwo Wniosek o przeniesienie wynagrodzenia. Wypełnienie wniosku zajmie zaledwie kilka minut. 

 IMG_3806_iphone7gold_portrait.png [141.92 KB]

Od 8 grudnia 2018 roku Wniosek o przelew wynagrodzenia dostępny jest również w Bankowości Internetowej. Znajdą go Państwo w zakładce Oferta i wnioski w sekcji Obsługa.

nowywniosek.png [157.42 KB] 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Oferta i wnioski w Bankowości Internetowej i sprawdzenie przygotowanej dla Państwa oferty Banku!

 


Bankowość Internetowa i Bankowość Mobilna to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust.4ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; Polecenie przelewu oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika.