Od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT, CIT i VAT opłacisz tylko na mikrorachunek podatkowy. Koniecznie przeczytaj jakie będą zmiany.

11.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób dokonywania płatności za należności podatkowe z tytułu PIT, CIT, VAT na rzecz Urzędu Skarbowego.
Po tej dacie płatności związanych z podatkami PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem VAT-14) należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany w oparciu o PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla firm). Swój indywidualny numer rachunku wygenerujesz na stronie Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) lub w dowolnym urzędzie skarbowym. 

Jeśli na swoim rachunku bankowym masz już zaplanowane przelewy lub zlecenia stałe do Urzędu Skarbowego z datą płatności po 31.12.2019 (dotyczące podatków PIT, CIT lub VAT), nie będziemy mogli ich zrealizować na dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych.  Prosimy o ponowne zlecenie płatności podatkowych z datą płatności po 31.12.2019 r., na mikrorachunek podatkowy wygenerowany ze strony Ministerstwa Finansów.

Więcej o zmianach dowiesz się na stronie https://www.getinbank.pl/mikrorachunek lub na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl