01.07.2019
Szanowni Państwo, Od 14 września 2019 roku wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach: „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej", „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych...