11.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób dokonywania płatności za należności podatkowe z tytułu PIT, CIT, VAT na rzecz Urzędu Skarbowego. Po tej dacie płatności związanych z podatkami PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem VAT-14) należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany w oparciu o PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla firm).