Przestrzegamy przed wyłudzeniem na dopłatę

12.03.2020

Drodzy Klienci!

Przestrzegamy przed jednym z najczęściej występujących scenariuszy wyłudzenia środków od klientów banków – tzw. metodą na dopłatę.

Wyłudzenie polega na przesłaniu SMS lub e-mail z informacją o niedopłacie za daną usługę (np. rachunek za energię elektryczną, telefon, dostarczenie zamówionej przesyłki przez firmę kurierską) i koniecznością pilnego uiszczenia płatności w skromnej, nie budzącej podejrzeń wysokości. W informacji przedstawione są również konsekwencje, np.: odmowa wykonania usługi (odcięcie prądu, blokada połączeń telefonicznych, niedostarczenie przesyłki) oraz link kierujący rzekomo do formularza płatności, na którym należy wybrać swój bank, wypełnić formularz i zatwierdzić płatność SMS-em.

W rzeczywistości jest to fikcyjna strona przechwytująca dane do logowania oraz wprowadzone kody SMS, które następnie wykorzystywane są przez przestępców do autoryzacji przelewów z konta

Drodzy Państwo, bardzo prosimy o stosowanie kilku zasad bezpieczeństwa, co pozwoli na ochronę środków przed kradzieżą:

  • nie należy korzystać z linków kierujących do płatności, pochodzących z maili, SMS-ów, serwisów społecznościowych czy innych źródeł komunikacji, jeżeli nie mamy pewności, że wiadomość pochodzi z zaufanego źródła (Bank nigdy nie prosi w wysyłanych smsach i/lub e-mailach o logowanie oraz podawanie haseł);
  • należy zawsze sprawdzać treść SMS-ów autoryzacyjnych otrzymywanych od Banku – każdy SMS zawiera dokładną informację o tym jaką dyspozycję potwierdzamy danym kodem. Jeśli treść SMS-a odbiega od dyspozycji, którą zlecamy należy przerwać przeprowadzane czynności i natychmiast skontaktować się z Bankiem (np.: dzwoniąc na infolinię pod numerem +48 664 919 797)
  • proponujemy instalację bezpłatnej aplikacji mobilnej Banku i włączenie autoryzacji mobilnej dla dyspozycji zlecanych w Bankowości Internetowej – dzięki temu wszelkie dyspozycje zlecane w Bankowości Internetowej będą wymagały zalogowania i potwierdzenia w aplikacji mobilnej, gdzie szczegóły transakcji są opisane znacznie szerzej niż pozwala na to ograniczona liczba znaków w SMS-ach autoryzacyjnych.

Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z Bankiem pod nr +48 664 919 797.