Uważaj na oszustów podających się za pracowników firmy inwestycyjnej

15.10.2020

Szanowni Klienci!

Przestrzegamy przed kontaktami ze strony oszustów, którzy przedstawiają się jako pracownicy firmy inwestycyjnej.

Przestępcy w rozmowach telefonicznych przedstawiają bardzo  atrakcyjne oferty inwestycyjne,  najczęściej w kryptowaluty. Podkreślają „wyjątkowość” i „ekskluzywność” swojej propozycji, niezwykle wysoką stopę zwrotu oraz konieczność pilnego podjęcia decyzji. W kolejnych rozmowach uciekają się do jeszcze silniejszej i stanowczej presji czasu a nawet do zastraszania rzekomymi karami umownymi. Często  nakłaniają do instalacji oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu (aplikacja AnyDesk lub inne). W ten sposób przejmują kontrolę nad serwisem bankowości internetowej klienta

Przestępcy zaufanie wzbudzają poprzez to, że:

  1. sama aplikacja do obsługi zdalnego pulpitu jest legalnym oprogramowaniem, które można pobrać ze strony producenta. Jej instalacja pozwala przestępcom przejąć kontrolę nad komputerem zalogowanego klienta.
  2. po dokonaniu drobnej „inwestycji” początkowej na konto klienta wpływa zwrot z dużym „zyskiem”. Zwrot ten to pieniądze innego oszukanego „inwestora”.

Po początkowym zwrocie przestępcy przystępują do głównego etapu realizacji kradzieży – nakłaniają klienta do „zainwestowania” jak najwyższej kwoty. Źródłem „inwestycji” mogą być:

  1. środki na koncie klienta,
  2. oszczędności klienta zdeponowane na lokatach, rachunkach oszczędnościowych,
  3. środki z kart kredytowych klienta,
  4. dostępne dla klienta w bankowości elektronicznej oferty kredytowe.

Cechą, tego typu kradzieży jest stosowanie różnego rodzaju socjotechnik na zasadzie „dobry i zły policjant”.  Klient jest na przemian epatowany obietnicami wysokich zwrotów z inwestycji i groźbami konsekwencji wynikających z braku dokonania kolejnych inwestycji.

Kluczem w tym typie kradzieży jest jak najdłuższe utrzymanie klienta w przekonaniu, że dokonał korzystnej inwestycji. Żeby to osiągnąć przestępcy przekonują klienta, żeby nie informował żadnej postronnej osoby o swoich inwestycjach. Bank może skontaktować się z klientem aby upewnić się czy transakcja nie jest oszustwem. Przestępcy wzbudzają nieufność w klientach wobec banku i przestrzegają przed takim kontaktem.

Wskazany powyżej sposób działania może w poszczególnych przypadkach wyglądać trochę odmiennie. Zamiast instalacji oprogramowania pozwalającego na zdalne przejecie pulpitu komputera klienta, klient może być proszony o przekazanie danych do logowania do bankowości internetowej lub autoryzowanie aktywacji aplikacji mobilnej. 

Prosimy aby:

  • nigdy nie pozwalać innym osobom na przejmowanie kontroli nad  swoją bankowością internetową,
  • nie podawać nikomu danych do logowania w bankowości ani danych kart płatniczych,
  • weryfikować wiarygodność osób oferujących w rozmowach telefonicznych oferty inwestycyjne.

Przypominamy także, iż zgodnie z wdrożonymi w Polsce regulacjami UE (MiFID II) każdy podmiot legalnie oferujący usługi inwestycyjne powinien przez złożeniem oferty szczegółowo zbadać tzw. profil inwestycyjny potencjalnego klienta w formie szczegółowej ankiety określić znajomość rynków finansowych, świadomość ryzyka związanego z inwestycją oraz skłonność do ponoszenia takiego ryzyka a także wpływ potencjalnych strat na sytuację finansową Klienta.
W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem +48 664 919 797.

Pozdrawiamy,
Zespół Getin Noble Banku