Zmiany w dokumentach bankowych od 1 października 2020 r.

20.07.2020

Od 1 października 2020 roku wprowadzamy zmiany w następujących dokumentach:

  • „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”,
  • „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym” oraz „Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach wycofane ze sprzedaży” (dalej „TOiP archiwalna”).

Więcej