Getin Bank rozwija ofertę dla obywateli Ukrainy / Getin Bank розробив цікаву пропозицію для громадян України

10.11.2017

Od 16 października 2017 roku nowy, flagowy rachunek Getin Banku „Konto Proste Zasady” stał się łatwiej dostępny dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz do otwarcia rachunku wystarczy paszport lub karta pobytu. Oprócz wsparcia ukraińskojęzycznej Infolinii, która pomaga w założeniu konta w każdym oddziale Banku, do końca roku 15 placówek Getin Banku będzie oferowało obsługę w języku ukraińskim. Oferta Getin Banku dla obywateli Ukrainy powstała przy współpracy z należącym do Getin Holding Idea Bank Ukraina. Do 15 stycznia 2018 roku przelewy do tego Banku będą bezpłatne.

Від 16 жовтня 2017 року новий флагманський рахунок Getin Bank – рахунок «Прості засади» – став більш доступним для громадян України, які перебувають на території Республіки Польща. Для того, щоб відкрити рахунок, достатньо надати закордонний паспорт або карту перебування (karta pobytu). Окрім інфолінії з обслуговуванням українською мовою, за допомогою якої можна відкрити рахунок у будь-якому відділенні Банку, до кінця цього року 15 відділень Getin Bank також будуть здійснювати обслуговування українською мовою. Пропозиція Getin Bank для громадян України була створена спільно з Ідея Банк Україна, що входить до складу фінансової групи Getin Holding. До 15 січня 2018 року грошові перекази до Ідея Банк Україна будуть безкоштовними.

„Nawiązanie współpracy pomiędzy Idea Bank Ukraina i specjalizującym się w obsłudze Klientów detalicznych Getin Bankiem było naturalnym krokiem w wykorzystaniu potencjału biznesowego obu podmiotów” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Oferta darmowych przelewów z Getin Banku do Idea Banku Ukraina to przełomowe rozwiązanie i znacząca oszczędność czasu i pieniędzy dla osób zainteresowanych częstymi transferami środków na Ukrainę”– dodaje.

Obywatele Ukrainy mogą w łatwy sposób założyć Konto Proste Zasady, stworzone z myślą o tych, którzy cenią sobie przejrzyste i proste rozwiązania w bankowości. Do założenia rachunku potrzebny jest bowiem tylko jeden dokument - paszport zagraniczny lub karta pobytu. Konto Proste Zasady  jest całkowicie darmowe, jeśli jego posiadacz wykona jedną płatność kartą debetową lub BLIKIEM w miesiącu  (na dowolną kwotę). Klient nie poniesie żadnych opłat za prowadzenie rachunku, kartę debetową, przelewy przez Bankowość Internetową i Mobilną (w obrębie polskiego systemu bankowego) oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Karta debetowa zostanie wydana od ręki w placówce podczas zakładania konta.

Do końca roku w 15 placówkach Getin Banku, zlokalizowanych w 5 największych miastach w Polsce, będzie można porozmawiać z doradcą po ukraińsku. Już teraz obsługa obywateli Ukrainy jest możliwa w każdym oddziale Banku. W przypadku trudności językowych, wsparcie zapewnia dedykowana infolinia dostępna w językach ukraińskim i rosyjskim w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Oczywiście, przed podpisaniem umowy każdy Klient może zapoznać się ze wzorcami dokumentów sporządzonymi w języku ukraińskim. Dodatkowo Klienci korzystający z sieci bankomatów Planet Cash mogą wybrać obsługę bankomatu w języku ukraińskim. 

„Odpowiadamy na zapotrzebowania rynku i na potrzeby osób, które przyjeżdżają do Polski zza wschodniej granicy i chcą skorzystać z podstawowych produktów i usług bankowych. Dlatego właśnie wprowadziliśmy szereg ułatwień dla coraz liczniejszej grupy obywateli Ukrainy w naszym kraju, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty”- mówi Maciej Szczechura, Członek Zarządu Getin Noble Banku, odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. „Specjalnie dla nich uruchomiliśmy dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, a do końca roku obsługę w tym właśnie języku będzie prowadzić już 15 oddziałów Getin Banku” - dodaje.

W ramach współpracy z Grupą Getin Holding posiadacze Konta Proste Zasady mogą skorzystać
z darmowych szybkich przelewów do Idea Bank Ukraina. Pieniądze dotrą na konto odbiorcy nawet kolejnego dnia roboczego. Promocyjna oferta obowiązuje do 15 stycznia 2018 r. Dodatkowo, Konto Proste Zasady gwarantuje dostęp do atrakcyjnych dodatkowych pakietów ubezpieczeń, w tym Pakietu Niezawodnego – pomocy specjalistów w ramach assistance domowego i medycznego – dostępnego przez pierwsze 6 miesięcy bezpłatnie. W ramach tego Pakietu Klienci mogą skorzystać m.in. z całodobowej pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, a także pomocy fachowców w przypadku nagłych zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania (ubezpieczenie obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terytorium RP). Ponadto, posiadacz konta może zakupić Pakiet Ochrona Karty. Zabezpiecza on przed skutkami kradzieży gotówki z bankomatu, bezprawnego użycia karty, zniszczenia lub utraty zakupów, które zostały opłacone za jej pomocą, oraz kradzieży rzeczy osobistych (Pakiet Teczka). Pakiet obejmuje także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Wszystkie informacje dotyczące oferty dla obywateli Ukrainy znajdują się w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Getin Banku – ua.getinbank.pl. Równocześnie we wszystkich oddziałach Banku dostępne są materiały informacyjne, tj. ulotki w ukraińskiej wersji językowej, a w placówkach,
w których doradcy mówią w j. ukraińskim także przewodnik po Koncie Proste Zasady.

"Встановлення співробітництва між Ідея Банк Україна та Getin Bank, що спеціалізується на обслуговуванні роздрібних клієнтів, – це природний крок у використанні ділового потенціалу обох банків", – наголосив Piotr Kaczmarek, Голова Правління Getin Holding. "Пропозиція щодо безкоштовних грошових переказів від Getin Bank до Ідея Банк Україна – це новаторське рішення та значна економія часу та грошей для людей, зацікавлених у частих переказах грошових коштів до України", – додав він.

Рахунок «Прості засади» був створений для тих, хто цінує прозорі та прості банківські рішення. Громадяни України можуть без зайвих формальностей відкрити рахунок «Прості засади». Для відкриття рахунку достатньо надати один документ – закордонний паспорт або карту перебування (karta pobytu). Відкриття та обслуговування рахунку є безкоштовним за умови, що власник рахунку здійснить протягом місяця принаймні один платіж за допомогою дебетової картки або BLIK-коду (на будь-яку суму). Водночас не нараховуються жодні збори чи комісії ані за обслуговування рахунку чи дебетової картки, ані за здійснення переказів за допомогою Інтернет-банкінгу чи мобільної аплікації (у межах польської банківської системи), ані за зняття готівки у будь-якому з банкоматів на території Республіки Польща. Дебетова картка видається у відділенні Банку під час відкриття рахунку.

До кінця цього року 15 відділень Getin Bank, розташованих у 5 найбільших містах Республіки Польщі, обслуговуватимуть клієнтів українською мовою. На сьогодні обслуговування громадян України є можливим у всіх відділеннях Банку. У випадку виникнення будь-яких труднощів перекладу, можна звернутися по допомогу до спеціально створеної інфолінії з обслуговуванням українською та російською мовами, що діє з 8:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Звичайно, перед тим, як підписати договір, кожний клієнт може ознайомитися з документами українською мовою. Окрім того, клієнти, що користуються мережею банкоматів «Planet Cash», можуть обрати в банкоматі обслуговування українською мовою.

"Ми реагуємо на вимоги ринку та потреби людей, які приїжджають до Польщі з України та бажають користуватися базовими банківськими продуктами та послугами. Саме тому ми запровадили ряд можливостей для громадян України, які хотіли б скористатися нашою пропозицією", зазначив Maciej Szczechura, Член Правління Getin Noble Bank, відповідальний за сектор роздрібних банківських послуг. "Спеціально для громадян України ми створили інфолінію українською мовою, і до кінця цього року у 15 відділеннях Getin Bank обслуговування буде здійснюватися українською мовою ", додав він.

У рамках партнерства з фінансовою групою Getin Holding власники рахунку «Прості засади» зможуть швидко і безкоштовно здійснювати грошові перекази до Ідея Банк Україна. Грошові кошти надійдуть на рахунок одержувача навіть наступного робочого дня. Акція діє до 15 січня 2018 року. До того ж, власники рахунку «Прості засади» мають доступ до привабливих страхових продуктів, зокрема страхового пакету «Надійний» – охоплює послуги медичної допомоги та допомоги по дому (страхування протягом перших 6 місяців є безкоштовним). Пакет «Надійний» надає можливість користування цілодобовою медичною допомогою у разі нещасного випадку або раптової хвороби, а також допомогою фахівців у випадку надзвичайних ситуацій за місцем проживання (страхування охоплює страхові випадки, що сталися на території Республіки Польща). Власник рахунку «Прості засади» також може обрати пакет «Захист картки». Цей пакет захистить від крадіжки грошових коштів з картки, ризиків несанкціонованого користування карткою, захистить покупки, здійснені за допомогою картки, а також захистить від крадіжки особистих речей (пакет «Папка»). Крім того, власник рахунку «Прості засади» отримає страхування цивільно-правової відповідальності, що є надійним способом захисту майнових інтересів в разі необхідності відшкодування збитків, заподіяних майну третіх осіб.

Будь-яку інформацію щодо пропозиції для громадян України можна знайти у відповідній закладці на веб-сайті Getin Bank (www.ua.getinbank.pl). У всіх відділеннях Банку можна ознайомитися з усіма інформаційними матеріалами, зокрема брошурами, українською мовою, а у відділеннях Банку, в яких обслуговування Клієнтів здійснюється українською мовою, можна також знайти українську версію путівника по рахунку «Прості засади».