Getin Noble Bank rozszerza ułatwienia dla Klientów firmowych w związku z sytuacją epidemiczną

09.04.2020

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną Getin Noble Bank wprowadził pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych przez podmioty firmowe. Rozszerza to aktualną propozycję dla kredytobiorców firmowych, którzy od 25 marca br. mogą korzystać z ułatwień w spłacie kredytów samochodowych. Cały proces złożenia i obsługi wniosku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kredytów gotówkowych, hipotecznych i samochodowych dla Klientów indywidualnych, jest możliwy online bez konieczności wizyty w oddziale. Ponadto Bank nie pobiera opłat za aneks oraz za sporządzenie nowego harmonogramu spłat związanego z prolongatą lub karencją udzielonymi w ramach pakietu ułatwień.

Co do zasady, w przypadku wydłużenia okresu kredytowania karencji i prolongaty do 6 miesięcy Bank nie będzie wymagał od Klientów składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą. Warunkiem jest jednak posiadanie przez Bank dokumentów finansowych nie starszych niż na dzień 30 września 2019 roku. Jednocześnie w jednostkowych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość poproszenia Klienta o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej” – powiedział Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „Nasza propozycja skierowana jest do firm, których ewentualne zaległości w spłacie nie przekraczają 30 dni” – dodał.

 

Kredyty obrotowe odnawialne

Bank wprowadził możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 6 miesięcy dla kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych oraz kredytów obrotowych w linii kredytowej (kredyt stok). Propozycja przygotowana jest dla Klientów, których termin spłaty przypada w okresie najbliższych 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania.

Kredyty firmowe – spłacane w ratach

Bank wprowadził możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych (karencja) lub rat kapitałowo-odsetkowych (prolongata) kredytów spłacanych w ratach na okres do 6 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu. Na koniec okresu prolongaty Bank może na wniosek Klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty.

Kredyty samochodowe dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców posiadających kredyt samochodowy Bank przygotował możliwość karencji (zawieszenia spłaty rat kapitałowych) na okres do 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu.

Ponadto, dla Klientów firmowych, Bank wprowadził uproszczoną procedurę wnioskowania o inne zmiany warunków finansowania. Formalne wnioski o skorzystanie z nowego pakietu ułatwień można składać od 8 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie internetowej Banku i u Doradców firmowych.