Getin Noble Bank wprowadza pakiet ułatwień dla kredytobiorców

26.03.2020

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną Getin Noble Bank wprowadził dla swoich klientów pakiet rozwiązań umożliwiających trzymiesięczne ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Propozycja skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak firm i dotyczy kredytów hipotecznych, samochodowych i gotówkowych. Od osób, które zgłosiły się do banku po 13 marca br. bank nie będzie pobierał opłat za aneks oraz za sporządzenie nowego harmonogramu spłat związanego z prolongatą lub karencją udzielonymi w ramach pakietu ułatwień. Cały wniosek będzie można zrealizować bez konieczności wizyty w oddziale.

Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji części naszych Klientów i dlatego zaproponowaliśmy kompleksowy pakiet, który daje możliwość skorzystania z trzymiesięcznej prolongaty lub karencji kredytowej. Co istotne, dzięki maksymalnemu uproszczeniu wszystkich formalności złożenie wniosku oraz jego dalsza obsługa będzie możliwa w sposób zdalny, bez konieczności wizyty w oddziale. Dodatkowo, złożenie wniosku przez osoby fizyczne nie będzie łączyło się z koniecznością składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń o aktualnej sytuacji finansowej” – powiedział Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „Bardzo nam zależy, aby klienci składający wniosek w pełni zrozumieli warunki proponowanego rozwiązania, zapoznali się ze wszystkimi informacjami związanymi ze zmianą terminarza spłaty kredytu, a następnie świadomie je zaakceptowali. Należy również pamiętać, że odroczenie płatności nie oznacza jej anulowania”– dodaje.

 

Kredyty hipoteczne

Osoby posiadające w Getin Noble Banku kredyt hipoteczny będą mogły wnioskować o prolongatę (zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych) lub karencję (zawieszenie spłat rat kapitałowych) na okres 3 miesięcy. Skorzystanie z prolongaty lub karencji będzie wiązało się z automatycznym przedłużeniem terminu spłaty kredytu o ten sam okres. Dla kredytów „Rodzina na swoim” z czynnymi dopłatami BGK można będzie wnioskować jedynie o karencję. Na koniec okresu prolongaty Bank może na wniosek klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty.

Kredyty gotówkowe

Dla posiadaczy konsumpcyjnych kredytów gotówkowych tj. kredytów konsolidacyjnych, ratalnych oraz pożyczek gotówkowych wprowadziliśmy możliwość prolongaty (zawieszenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych) na okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu. Na koniec okresu prolongaty Bank może na wniosek klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty.

Kredyty samochodowe dla konsumentów oraz przedsiębiorców

Dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorców posiadających kredyt samochodowy przygotowaliśmy możliwość karencji (zawieszenia spłaty rat kapitałowych) na okres do 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu.

Formalne wnioski o skorzystanie z pakietu można składać od 25 marca 2020 roku. Dodatkowo w ciągu najbliższych dni skontaktujemy się z klientami, którzy wcześniej wyrazili chęć skorzystania z tej propozycji. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie